Σε σειρά κινητοποιήσεων αναγκάστηκαν να προχωρήσουν για μια ακόμη φορά οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου Ζακύνθου προκειμένου να επικοινωνήσουν τα χρόνια προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζουν και δυσχεραίνουν όχι μόνο τους ίδιους αλλά κυρίως την εξυπηρέτηση των ασθενών.

Δεν είναι η πρώτη φορά -όπως οι ίδιοι επισημαίνουν- που με έγγραφό τους γνωστοποιούν στην 6η Υ.Π.Ε. την σοβαρή έλλειψη διοικητικού προσωπικού, που έχει ως αποτέλεσμα την μη εύρυθμη λειτουργία της Διοικητικής Υπηρεσίας και κατά συνέπεια την υπολειτουργία των τμημάτων του νοσοκομείου.

Αντί αυτού όχι μόνο δεν έχει γίνει προσπάθησε να καλύψει τις ανάγκες τις υπηρεσίας, αλλά αυθαίρετα την αποδυνάμωσε ακόμη περισσότερο μετακινώντας μια ακόμη υπάλληλο από το νοσοκομείο της Ζακύνθου στις δικές της.

Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν πως τουλάχιστον έξι χρόνια παλεύουν για το νοσοκομείο, για τις προμήθειες, τη στελέχωση χωρίς να υπάρχει κάποια πρόοδος. Οι ίδιοι αναφέρουν πως η έλλειψη γιατρών δεν είναι το μοναδικό τους πρόβλημα. Το βασικότερο είναι το νοσηλευτικό προσωπικό που είναι λιγότερο από το μισό.

Ακόμα, όλες οι βοηθητικές υπηρεσίες, όπως της σίτισης και του πλυντηρίου είτε υπολειτουργούν, είτε δεν λειτουργούν καθόλου. Για τον συγκεκριμένο λόγο, οι υπάλληλοι αναγκάζονται να κάνουν πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την ειδικότητά τους. Ουσιαστικά μετατρέπουν τις ειδικότητες σε νέες ειδικότητες, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στο φόρτο εργασίας.

πηγή: www.imerazante.gr