Ανησυχία έχει προκληθεί στη Ζάκυνθο από τα έργα που είναι ημιτελή και παρότι χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παραδόθηκαν, όπως προέβλεπε η αρχική μελέτη, βάση της οποίας εγκρίθηκαν και διατέθηκαν τα κονδύλια.

Ένα από αυτά τα έργα είναι το νέο Νοσοκομείο της Ζακύνθου, το οποίο μπορεί να λειτουργεί κανονικά, αλλά υπάρχει μία μονάδα η οποία βρίσκεται ακόμα στα χαρτιά. Πρόκειται για τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας , η οποία δεν διαθέτει προσωπικό για να προσφέρει υπηρεσίες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζει όλα τα έργα για τα οποία διατέθηκαν κονδύλια στο νομό μας κι έχει κάνει κατά καιρούς ελέγχους για την πορεία υλοποίησής τους.

Στην περίπτωση του Νοσοκομείου που δόθηκαν χρήματα για να έχει υπερσύγχρονο εξοπλισμό, είναι γνωστό ότι υπάρχουν μηχανήματα στα κουτιά και δεν έχουν τοποθετηθεί μέσα στις κατάλληλες αίθουσες γιατί κανείς δεν γνωρίζει να τα χρησιμοποιήσει.

Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας χρειάζεται χειριστή και γιατρό, οι οποίοι απουσιάζουν και γι’ αυτό δεν λειτουργεί. Ζητούμενο πλέον είναι να ληφθεί η πολιτική απόφαση για να γίνει ο διαγωνισμός και να προσληφθούν ή να εξεταστεί η περίπτωση μετακίνησης από άλλο Νοσοκομείο.

Το θέμα είναι γνωστό στο Υπουργείο Οικονομίας και το καλύτερο θα ήταν να υπάρξει μία συνεργασία με την Υγειονομική Περιφέρεια στην οποία ανήκει η Ζάκυνθος.

πηγή: ermisnews.gr