Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ενημερώνει ότι την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου από τις 08:00 έως και τις 13:30 θα γίνει διακοπή ρεύματος με σκοπό την εκτέλεση αναγκαίων εργασιών πάνω στις Κεντρικές Γραμμές Μ. Τ. και στις εγκαταστάσεις αυτών στις παρακάτω περιοχές:

Άγιος Νικόλαος Βυρού, Καστανιά, Κοθωνίκι, Καλαφατιώνες, Βαρυπατάδες, Εσταυρωμένος.

Επειδή είναι πιθανόν οι εργασίες να τελειώσουν νωρίτερα από τον καθορισμένο χρόνο, θα πρέπει τα Δίκτυα της ΔΕΔΔΗΕ να θεωρούνται συνεχώς ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Η ΔΕΔΔΗΕ ζητάει την κατανόησή σας.