ΕΡΗΜΙΤΗΣ | Απορρίφθηκε η αίτηση ακύρωσης της περιφέρειας Ιονίων Νήσων σχετικά με την κοινή υπουργική απόφαση στην οποία εγκρίθηκε η πολαιοδομική άδεια για την εκτέλεση του έργου