Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ ΜΙΛΑ ΣΤΟ
START ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΤ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ