Η Ένωση Πολυτέκνων Κέρκυρας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα μοιράσουν πορτοκάλια στις πολύτεκνες οικογένειες, στα ψυγεία στην περιοχή της Αλεπούς, την Τρίτη 7 και την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου, από τις 09:00 μέχρι τις 13:00.

Υπενθυμίζεται ότι τα μέλη της Ένωσης Πολυτέκνων θα πρέπει να έχουν μαζί τους την πολυτεκνική τους ταυτότητα.