Έως το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για την προκήρυξη του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες, αφού τη Δευτέρα εκτός απροόπτου θα ολοκληρωθεί η σχετική συζήτηση στο ΕΣΡ.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί στη συνέχεια, έχει ως εξής: Το κείμενο θα μεταφραστεί στα Αγγλικά και στα Γαλλικά και στη συνέχεια πρέπει να δημοσιευτεί στον ελληνικό Τύπο και σε τρεις ξένες εφημερίδες.

Αμέσως μετά τη δημοσίευση, οι ενδιαφερόμενοι έχουν περίοδο 45 ημερών προκειμένου να καταθέσουν τους φακέλους τους. Στη συνέχεια υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν 7-10 ημέρες για τον έλεγχο της νομιμότητας και των δικαιολογητικών των υποψηφίων και των φακέλων τους, προκειμένου να καταρτιστεί ο πίνακας όσων μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία της δημοπρασίας.

Μετά την ανάρτηση του πίνακα των αποδεκτώς συμμετεχόντων ακολουθεί η περίοδος των ενστάσεων, κάτι το οποίο υπολογίζεται να διαρκέσει άλλη μία βδομάδα με δέκα μέρες.

Ύστερα από όλη αυτή τη διαδικασία, αναμένεται να προσδιοριστεί ο τρόπος και η ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Το ΕΣΡ επεξεργάζεται τον τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας, η οποία ενδέχεται να είναι διαφορετική από αυτή του 2016.

Τι προβλέπει η τροπολογία

Τα σημαντικότερα σημεία της τροπολογίας είναι έξι.

Αρχικώς, καταργείται η κατηγορία «ενημερωτικού προγράμματος θεματικού περιεχομένου». Οι άδειες ενημερωτικού προγράμματος που θα δημοπρατηθούν από ΕΣΡ θα είναι μόνο γενικού περιεχομένου.

. Η πρόΗ τροπολογία επανακαθορίζει τη νομική μορφή και την έδρα των εταιρειών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασίαβλεψη αφορά, πλέον, ανώνυμες εταιρείες της ημεδαπής ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Η τροποποίηση γίνεται για λόγους ευχέρειας ελέγχου και συμμόρφωσης των υποψηφίων με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Καθιερώνεται υποχρέωση του ΕΣΡ για επαναπροκήρυξη, σε περίπτωση που απονεμηθούν λιγότερες από επτά άδειες, εφόσον υποβληθεί αίτηση από ενδιαφερόμενο που συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή (ισόποση με εκείνη που είχε οριστεί για τη συμμετοχή στην προηγούμενη αδειοδοτική διαδικασία).

Απαγορεύεται ρητά η προκήρυξη επιπλέον αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για όλη τη χρονική διάρκεια ισχύος των δημοπρατούμενων αδειών.

Οι λειτουργούντες πάροχοι περιεχομένου που δεν θα συμμετάσχουν σε προκηρυχθείσα αδειοδότηση για την εμβέλεια και τον τύπο προγράμματος που αφορά η σημερινή λειτουργία τους, όπως και εκείνοι που θα συμμετάσχουν ανεπιτυχώς, μπορούν να συνεχίσουν να εκπέμπουν έως τρεις μήνες μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης και την ανακήρυξη των οριστικών υπερθεματιστών αντίστοιχα.

Και τέλος απαγορεύεται η εκτός αδειοδοτικής διαδικασίας μεταβολή της φυσιογνωμίας προγράμματος και της εμβέλειας εκπομπής των λειτουργούντων παρόχων περιεχομένου.