Αίτηση διεξαγωγής συντηρητικής πραγματογνωμοσύνης για τα κοινόχρηστα  μονοπάτια του Ερημίτη κατέθεσε τη Δευτέρα  ο Δήμος Κέρκυρας στο Ειρηνοδικείο Κερκύρας. Η αίτηση κατατέθηκε κατά της εταιρείας «Επενδύσεις Ακινήτων Νέας Κέρκυρας Α.Ε.» και του ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.

Με την αίτηση επιδιώκεται  η λεπτομερής τοπογραφική απεικόνιση  των κοινοχρήστων μονοπατιών στον Ερημίτη  ώστε να μην υπάρξει οποιαδήποτε αμφιβολία για την ακριβή τους θέση στον ευρύτερο των 490 στρεμμάτων του μείζονος ακινήτου.

Η συζήτηση της αίτησης θα γίνει στις 20 Νοεμβρίου, ενώ χθες το Ειρηνοδικείο εξέδωσε προσωρινή διαταγή με την οποία απαγορεύεται η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας στα κοινόχρηστα μονοπάτια του Ερημίτη, με την εξαίρεση 5 σημείων για τα οποία έχει δοθεί άδεια από τη Δασική Υπηρεσία.