Τις προηγούμενες ημέρες πιστώθηκε στους λογαριασμούς των δικαιούχων παραγωγών η προκαταβολή της Επιδότησης. Οι Κερκυραίοι Αγρότες βρέθηκαν μπροστά σε μια δυσάρεστη έκπληξη καθώς τα ποσά που έλαβαν είναι μειωμένα τουλάχιστον κατά 8% σε σχέση με πέρυσι. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση από την κυβέρνηση της παρακράτησης επί των αγροτικών επιδοτήσεων υπέρ του Εθνικού Αποθέματος. Στην περικοπή αυτή θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και την ετήσια μείωση από το 2015 και εξής που υφίστανται οι περισσότεροι παραγωγοί του νησιού μας λόγω της εφαρμοζόμενης Σύγκλισης αξίας των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, ως το έτος 2019. Γίνεται επομένως αντιληπτό ότι οι τελικές μειώσεις είναι πολλαπλάσιες.

Να σημειώσουμε δε πως πολλοί μικροί παραγωγοί, λόγω των κάθετων περικοπών, θα δουν την επιδότηση τους να πέφτει κάτω από όριο των 250 Ευρώ και δεν θα πληρωθούν καθώς ποσά κάτω από το όριο αυτό παρακρατούνται κι αυτά υπέρ του Εθνικού Αποθέματος.

Με συνεχείς περικοπές η Κυβέρνηση οδηγεί σε απόγνωση τους Έλληνες αγρότες και ιδιαίτερα τους μικρούς παραγωγούς που τους στερεί ακόμα και την μικρή ενίσχυση που είναι αναγκαία για να συνεχίσουν να υπάρχουν. Οι πολιτικές της Κυβέρνησης που οδηγούν στη φτωχοποίηση των παραγωγών δε μπορεί να συνεχιστούν.

 

Τομεάρχης Αγροτικού ΝΟ.Δ.Ε Κέρκυρας

Μοσχόπουλος Αριστείδης