Λαϊκή συνέλευση διοργανώνει το τοπικό συμβούλιο Λευκίμμης το Σάββατο 14/10/2017 στο Γυμνάσιο Λευκίμμης στην αίθουσα Λόγου και Τέχνης  στις 18,30 το απόγευμα.

Θέμα συζήτησης

« Παρουσίαση  στοιχείων  και  ενημέρωση  για τις εξελίξεις στη  διαχείριση  απορριμμάτων στην  Κέρκυρα,  μετά την αδειοδότηση  από   την Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  της  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία ΧΥΤΥ στη Λευκίμμη».

Έχουν προσκληθεί να παραστούν ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, η   Αντιπεριφερειάρχης  ΠΕ  Κέρκυρας , Μέλη Περιφερειακού Συμβουλίου

Ο Δήμαρχος Κέρκυρας,

Η Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας,

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Αστικού Πρασίνου

Ο Αντιδήμαρχος Νότιας Κέρκυρας

Δημοτικούς Συμβούλους Νότιας Κέρκυρας

Προέδρους Δημ. Κοινοτήτων Νότιας Κέρκυρας

Προέδρους Τοπ. Συμβουλίων Νότιας Κέρκυρας