Κώστας Νικολούζος μιλάει για την Παρέμβαση της περιφέρειας για το νέο φρούριο όπως και για το έγγραφο της κτηματικής εταιρίας του δημοσίου για το νέο φρούριο