Εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο ο Προσυμβατικός Έλεγχος για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια «Περιοχή Παραχώρησης 2» δυτικά της Κέρκυρας, από το Ελληνικό Δημόσιο στην κοινοπραξία των εταιρειών Ελληνικά Πετρέλαια, Edison και Total.

Σύμφωνα με την απόφαση, «δεν συντρέχει λόγος που να κωλύει την υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου σύμβασης μίσθωσης».

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έπεται άμεσα η υπογραφή της σύμβασης και ακολουθεί η επικύρωση της στη Βουλή.