Υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Κέρκυρας και του Γενικού Νοσοκομείου και Ψυχιατρικού Τομέα Κέρκυρας,  Πρωτόκολλο Συνεργασίας «για την παροχή υπηρεσιών σε γυναίκες θύματα βίας και πολλαπλών διακρίσεων». Το Πρωτόκολλο υπέγραψαν ο Δήμαρχος Κέρκυρας, Κώστας Νικολούζος, και ο Διοικητής του Νοσοκομείου, Φοίβος Κακαβίτσας.

Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο, ο Δήμος και το Νοσοκομείο επιβεβαιώνουν  την αμοιβαία πρόθεσή τους να συνεργαστούν εγκαίρως και αποτελεσματικά για την ενίσχυση και την επιτυχία του έργου του Δήμου για τη λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών.