Χίλιοι εξακόσιοι τριάντα τέσσερις (1634) επιχειρηματίες ψήφισαν στις εκλογές του Επιμελητηρίου Κέρκυρας και ανέδειξαν -ξανά- πρόεδρο τον Γιώργο Χονδρογιάννη.

Τα τελικά αποτελέσματα έχουν ώς εξής:

Γ.Χονδρογιάννης: 965

Φ.Στέλλας: 621

Άκυρα/Λευκά: 45

Ο κύριος Χονδρογιάννης καταλαμβάνει 19 έδρες και ο κύριος Στέλλας 12.