υρύτερες διαστάσεις έχει προσλάβει το φαινόμενο των ρευματοκλοπών το κόστος των οποίων μόνο σε κλαπείσα ενέργεια ανέρχεται σε 80 εκατ. ευρώ ετησίως.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο ΔΕΔΔΗΕ, διαψεύδοντας δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία εγκαλείται από τη ΔΕΗ για πλημμελείς ελέγχους, σχεδόν δεκαπλασιάστηκαν οι μηνύσεις που υπέβαλε για υποθέσεις εντοπισμένων ρευματοκλοπών που έφτασαν στο ακροατήριο.

Ειδικότερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη οι υποθέσεις εντοπισμένων ρευματοκλοπών που κατέληξαν σε δικαστήριο έφτασαν από 324 το 2015, στις 2.971 από τις αρχές του έτους μέχρι σήμερα.

Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει εξαντλήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για την καταπολέμηση του φαινομένου και τον εντοπισμό των παραβατών, ενώ η αποτελεσματικότητα των ενεργειών και δράσεων της Εταιρίας αντανακλάται εναργώς στα στοιχεία του πλήθους των κατ’ έτος εντοπισμένων ρευματοκλοπών, που παρουσιάζουν ραγδαία αύξηση.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς, το σύνολο των ρευματοκλοπών που εντοπίσθηκαν, ανήλθε στις 11.528 περιπτώσεις, σε επίπεδα δηλαδή σχεδόν διπλάσια έναντι του 2014, οπότε είχε διαμορφωθεί στις 6.650 περιπτώσεις.

Η πολύ μεγάλη, αύξηση αυτή απορρέει ευθέως από το γεγονός ότι το ζήτημα των ρευματοκλοπών συνιστά πρώτη προτεραιότητα για τον ΔΕΔΔΗΕ, που δρομολόγησε και συστηματοποίησε σειρά ενεργειών και δράσεων, με κυριότερη την εντατικοποίηση των ελέγχων (περίπου 800.000 έλεγχοι ετησίως, τόσο στοχευμένοι, όσο και στο πλαίσιο άλλων εργασιών), που απέφεραν το αποτέλεσμα του διπλασιασμού των εντοπισμών, αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι ο ΔΕΔΔΗΕ έχει συμβάλει ουσιαστικά και αποφασιστικά στην εκπόνηση του νέου, σύγχρονου και αυστηρότερου πλαισίου αντιμετώπισης των ρευματοκλοπών, το οποίο πρόσφατα εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ και αναμένεται να συμβάλει δραστικά στην ανάσχεση του φαινομένου της ρευματοκλοπής.

Σχετικά με το θέμα του κόστους της ενέργειας από ρευματοκλοπές, ο ΔΕΔΔΗΕ, με βάση τα επίσημα στοιχεία των μη τεχνικών απωλειών του Δικτύου, τα οποία είναι εγκεκριμένα από την αρμόδια Ρυθμιστική Αρχή (ΡΑΕ), διευκρινίζει ότι το κόστος της κλαπείσας ενέργειας υπολογίζεται σε περίπου 80 εκ. ευρώ ετησίως και όχι σε 250 εκ. ευρώ, όπως αναφέρεται σε πρόσφατα δημοσιεύματα, πολλώ δε μάλλον σε 500 εκ. ευρώ, σύμφωνα με αντίστοιχα δημοσιεύματα προ εξαμήνου.

Όσον αφορά στις «ενδείξεις που υπάρχουν στη ΔΕΗ για εμπλοκή συνεργείων του ΔΕΔΔΗΕ» στο φαινόμενο της ρευματοκλοπής, η Εταιρεία διευκρινίζει ότι διερευνά κάθε καταγγελία που γίνεται εις βάρος υπαλλήλων της ή υπαλλήλων εργολάβων της και, εφόσον διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά, λαμβάνει άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα κατά πάγια τακτική της.
Πηγή   Κέρδος online