Το Περιφερειακό Συμβούλιο παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή και ανησυχία τις διαμαρτυρίες και κινητοποιήσεις  των εκπαιδευτικών στα Ιόνια Νησιά σε σχέση με τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημάτων σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειάς μας. Θεωρεί ότι πρόκειται για υπαρκτό πρόβλημα που αναστατώνει την εκπαιδευτική κοινότητα, πλήττει την εκπαιδευτική κανονικότητα και δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στην ζωή και τις εκπαιδευτικές ανάγκες πολλών νέων και των οικογενειών τους.

Τα Ιόνια νησιά, με τις γεωγραφικές και λοιπές τους ιδιαιτερότητες, με τους διαχρονικά χαμηλούς εκπαιδευτικούς δείκτες, με τα τρομακτικά προβλήματα υποδομών και σχολικής στέγης πλήττονται βάναυσα από τη γενικότερη υποχρηματαδότηση στο χώρο της παιδείας και τις περικοπές, από την έλλειψη διορισμών εκπαιδευτικού προσωπικού, από τη διάλυση της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης.

Τα Ιόνια νησιά, με τις γεωγραφικές και λοιπές τους ιδιαιτερότητες, με τους διαχρονικά χαμηλούς εκπαιδευτικούς δείκτες, με τα τρομακτικά προβλήματα υποδομών και σχολικής στέγης πλήττονται βάναυσα από τη γενικότερη υποχρηματαδότηση στο χώρο της παιδείας και τις περικοπές, από την έλλειψη διορισμών εκπαιδευτικού προσωπικού, από τη διάλυση της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης.

Τα Ιόνια νησιά, με τις γεωγραφικές και λοιπές τους ιδιαιτερότητες, με τους διαχρονικά χαμηλούς εκπαιδευτικούς δείκτες, με τα τρομακτικά προβλήματα υποδομών και σχολικής στέγης πλήττονται βάναυσα από τη γενικότερη υποχρηματοδότηση στο χώρο της παιδείας και τις περικοπές, από την έλλειψη διορισμών εκπαιδευτικού προσωπικού, από την συνεχιζόμενη μέχρι σήμερα υποβάθμιση της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης.

Είμαστε στο πλευρό της μαχόμενης εκπαιδευτικής κοινότητας, των μαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών..

Απαιτούμε από το Υπουργείο Παιδείας να επανεξετάσει το σύνολο του προβλήματος που προέκυψε από τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημάτων σε σχολεία της Περιφέρειας κάτω από το φως των ιδιαίτερων συνθηκών της περιοχής μας και πάντα με γνώμονα την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, την ικανοποίηση των πραγματικών εκπαιδευτικών αναγκών της κοινωνίας μας και τη λειτουργικότητα των σχολικών μονάδων από εκπαιδευτική – παιδαγωγική σκοπιά.

 

 

Για το Περιφερειακό Συμβούλιο ΠΙΝ

 

Ο Πρόεδρος                                        Ο Γραμματέας

 

 

Χρήστος Μωραϊτης                                Δημήτρης Μπιάγκης