Συνεδριάζει, το απόγευμα της Τρίτης (10/10, 18:30), το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας, στην αίθουσα “Ευαγόρας Παλληκαρίδης” στο Μον Ρεπό.

Πρώτο θέμα αναμένεται να συζητηθεί αυτό της κατάργησης ολιγομελών τμημάτων, που έχει δημιουργήσει αντιδράσεις από μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Σε περίοπτη θέση φιγουράρουν επίσης τα θέματα του Κανονισμού αστικής λειτουργίας, η έκθεση διαχειριστικού ελέγχου της ΑΝΙΟΝ, το θέμα των κατασκευών στο Άλσος Γαρίτσας και Ανεμόμυλου και η Έγκριση της μελέτης βιωσιμότητας και σύστασης Εταιρείας Ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Κέρκυρας.

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη:

 1. Ανακοινώσεις
 2. Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).
 3. Συζήτηση σχετικά με την κατάργηση ολιγομελών τμημάτων σε ΕΠΑΛ, Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου Κέρκυρας.
 4. Έγκριση του Κανονισμού Αστικής Λειτουργίας για την πόλη της Κέρκυρας, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 9-24/20-06-2017 θετικής γνωμοδοτικής Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής: κ. Β. Α. Μπαλής).
 5. Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «Ειδική πολεοδομική μελέτη για την παλιά πόλη της Κέρκυρας» από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 6. Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Βόρειας Κέρκυρας» από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 7. Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «Συντήρηση-αποκατάσταση δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Κέρκυρας» από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 8. Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου ΣΑΕΠ 022 «Αποκατάσταση και Ανάδειξη Συγκροτήματος Αγ. Αικατερίνης Κέρκυρας (Εισηγητής: κ. Α. Γουλής).
 9. Ενημέρωση σχετικά με την έκθεση διαχειριστικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της Ανώνυμης Εταιρείας ΑΝΙΟΝ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. για τις χρήσεις 2000 – 2015 (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 10. Συζήτηση με θέμα «Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των Διαποντίων Νήσων» (Εισηγητής: κ. Χ. Χαραλάμπους).
 11. Ενημέρωση και λήψη Απόφασης για τις υπάρχουσες κατασκευές στο Άλσος Γαρίτσας και Ανεμόμυλου (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 12. Έγκριση λύσης της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου Κέρκυρας, τη θέση αυτής σε εκκαθάριση και τον ορισμό εκκαθαριστού (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 13. Ορισμός εκκαθαριστού στην Αναπτυξιακή Επιχείρηση του Δήμου Φαιάκων (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 14. Ορισμός εκκαθαριστού στη Δημοτική Επιχείρηση Κατασκευής Έργων και Ανάπτυξης του Δήμου Φαιάκων (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 15. α) Έγκριση Τεχνικοοικονομικής μελέτης βιωσιμότητας και σύστασης Εταιρείας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Κέρκυρας Α.Ε., β) ανάκληση της υπ’ αριθμόν 12-380/14-07-2016 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας και λήψη νέας περί εγκρίσεως συμμετοχής του Δήμου Κέρκυρας στην Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Κέρκυρας Α.Ε. (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 16. Έγκριση της τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Δήμου Κέρκυρας έτους 2017 και την ένταξη σε αυτό νέου έργου με τίτλο «Οδοποιία Διαποντίων Νήσων, Τεχν. Πρ. 2017 (χρημ/ση ΣΑΤΑ)» (Εισηγητής: κ. Α. Γουλής).
 17. Έγκριση της τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Δήμου Κέρκυρας έτους 2017 και την ένταξη σε αυτό νέων έργων με τίτλο α) «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Νεκροταφείο Αγίου Δημητρίου Χλομού», β) «Διευθέτηση χειμάρρου στην Μεσσογγή» και γ) «Αποξήλωση, Μεταφορά και Τοποθέτηση σιδιροϊστών φωτισμού στο γήπεδο Πετριτή» (Εισηγητής: κ. Α. Γουλής).
 18. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Μελιτειέων – Κορισσίων – Λευκιμμαίων» (Εισηγητής: κ. Α. Γουλής).
 19. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αποκατάσταση βατότητας των δρόμων Άϊ Μαθιάς Μοναστήρι και Γιοργάνου Πηγαδάκι, Δ.Ε. Μελιτειέων για την διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων» (Εισηγητής: κ. Α. Γουλής).
 20. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών» (Εισηγητής: κ. Α. Γουλής).
 21. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. & χορήγησης 3ης παράτασης των εργασιών του έργου «Επισκευή Θεάτρου “ΜΟΝ ΡΕΠΟ” Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ» (Εισηγητής: κ. Α. Γουλής).
 22. Έγκριση χορήγησης 1ης παρατάσεως της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Μελιτειέων – Κορισσίων – Λευκιμμαίων» (Εισηγητής: κ. Α. Γουλής).
 23. Έγκριση χορηγήσεως 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών» (Εισηγητής: κ. Α. Γουλής).
 24. Έγκριση 5ης παρατάσεως συνολικής προθεσμίας (οριακή προθεσμία) του έργου «Κατασκευή Υποδομών Εκφόρτωσης – Δεματοποίησης – Εναπόθεσης Δεμάτων Απορριμμάτων» (Εισηγητής: κ. Α. Γουλής).
 25. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση και Επισκευή Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου – Εσπερίων – Θιναλίου – Κασσωπαίων» (Εισηγητής: κ. Α. Γουλής).
 26. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Συντηρήσεις οδών Δημοτικής Ενότητας Μελιτειέων – Λευκιμμαίων – Κορισσίων» (Εισηγητής: κ. Α. Γουλής).
 27. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Παροχής Εργασιών και Υπηρεσιών για το έργο «Συντήρηση Ανελκυστήρων Δημοτικών Κτιρίων» για το διάστημα από 23-06-2017 έως 22-07-2017 (Εισηγητής: κ. Α. Γουλής).
 28. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Παροχής Εργασιών και Υπηρεσιών του έργου «Συντήρηση Ανελκυστήρων Δημοτικών Κτιρίων» για το διάστημα από 23-07-2017 έως 22-08-2017(Εισηγητής: κ. Α. Γουλής).
 29. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διασφάλιση Κυκλοφορίας Παράκαμψης Αεροδρομίου» (Εισηγητής: κ. Α. Γουλής).
 30. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση και Επισκευή Φωτεινών Σηματοδοτών Πόλης» (Εισηγητής: κ. Α. Γουλής).
 31. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της παροχής υπηρεσιών του έργου «Αναγόμωση και Ετήσια Συντήρηση Πυροσβεστήρων Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής: κ. Α. Γουλής).
 32. Έγκριση χορηγήσεως 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή υποδομής για τοποθέτηση χλοοτάπητα στο γήπεδο των Αγ. Δέκα του Δ. Αχιλλείων» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 33. Έγκριση χορηγήσεως 5ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των υπολοίπων εργασιών του έργου «Κατασκευή αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στην Αλύπα Παλαιοκαστρίτσας» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 34. Έγκριση εκτέλεσης μικροεπεκτάσεων δικτύου δημοτικού φωτισμού πόλης και λοιπών περιοχών Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 35. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Εργασίες αντικατάστασης λαμπτήρων και συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αχιλλείων, Παρελίων, Φαιάκων, Παλαιοκαστριτών, Λευκιμμαίων, Μελιτειέων, Κορισσίων 2017 – 2018» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 36. Έγκριση χορήγησης παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Εισηγητής : κ. Γουλής).
 37. Έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Κέρκυρας ως ιδρυτικού μέλους, στο Δίκτυο Πόλεων, υπό τη μορφή της Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων» και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 38. Έγκριση α) της συμμετοχής του Δήμου Κέρκυρας στην Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Διαδρομή «Προορισμός Ναπολέων» (European Cultural Route “Destination Napoleon) της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ναπολεόντειων Πόλεων (Federation Europeenne des Cites Napoleoniennes) και β) της μετάβασης εκπροσώπου του Δήμου Κέρκυρας στην ετήσια γενική συνέλευση του Δικτύου στη Μάντοβα της Ιταλίας και της διάθεσης της σχετικής πίστωσης (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 39. Ενημέρωση για την Έκθεση Ελέγχου Οικονομικής Διαχείρισης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κ.Ε.Δ.Κ. της χρήσης 2014, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 3/ε.σ./15-05-2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κέρκυρας (Εισηγητής: κ. Στ. Κυπριώτης).
 40. Παροχή εξουσιοδότησης στον κ. Δήμαρχο για την παραχώρηση χρήσεως των χώρων του Δημοτικού Θεάτρου (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 41. Ενημέρωση και λήψη Απόφασης σχετικά με τη μεταφορά αποθεματικών των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 42. Έγκριση των υπ’ αριθμ. 31-18/12-09-2017 και 33-13/04-10-2017 Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί αναμορφώσεως του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2017 (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 43. Έγκριση του υπ’ αριθμόν 3-13/28-06-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό για την υπόθεση της ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ – ΓΑΛΛΙΑ Ο.Ε. (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 44. Έγκριση του υπ’ αριθμόν 3-16/28-06-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό για την υπόθεση του κ. Δημητρίου Τάγκα (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 45. Έγκριση του υπ’ αριθμόν 3-20/28-06-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Με Συμβιβασμό για την υπόθεση της Σ. ΠΑΪΠΕΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 46. Έγκριση του υπ’ αριθμόν 3-22/28-06-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Με Συμβιβασμό για την υπόθεση ΜΗΤΣΙΑΛΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 47. Έγκριση του υπ’ αριθμόν 3-23/28-06-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό για την υπόθεση της κ. Αναστασίας Αρμενιάκου (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 48. Έγκριση του υπ’ αριθμόν 4-14/29-08-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Με Συμβιβασμό για την υπόθεση της κ. Θεοδώρας Μπαλή (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 49. Έγκριση του υπ’ αριθμόν 4-17/29-08-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Με Συμβιβασμό για την υπόθεση της ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 50. Έγκριση του υπ’ αριθμόν 4-22/29-08-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Με Συμβιβασμό για την υπόθεση ΜΗΛΙΩΤΗΣ – ΜΗΛΙΩΤΗΣ Ο.Ε. (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 51. Έγκριση του υπ’ αριθμόν 4-23/29-08-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Με Συμβιβασμό για την υπόθεση του κ. Θωμά – Σπυρίδωνος Γραμμένου. (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 52. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών για τις εκδηλώσεις της 21ης Μαΐου 2017 (Εισηγητής : Γ.Η. Παντελιός).
 53. Διαγραφή ποσού από χρηματικούς καταλόγους επ’ ονόματι ΠΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
 54. Διαγραφή ληξιπρόθεσμης βεβαιωμένης οφειλής από κλήση ΚΟΚ, επ’ ονόματι κ. Σπυρίδωνος Παδοβά του Δημητρίου (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 55. Διαγραφή ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών από κλήσεις ΚΟΚ, επ’ ονόματι κ. Παναγιώτη Χριστοφιλόπουλο του Χρήστου, λόγω μεταβίβασης και χρέωσής τους σε νέο χρεώστη (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 56. Διαγραφή ληξιπρόθεσμης βεβαιωμένης οφειλής από κλήση ΚΟΚ, επ’ ονόματι κ. Σοφίας Γιούργα του Στεφάνου, λόγω μεταβίβασης και χρέωσή της σε νέο χρεώστη (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 57. Διαγραφή ληξιπρόθεσμης βεβαιωμένης οφειλής από κλήσεις Κ.Ο.Κ., επ’ ονόματι της Εταιρείας «ΞΕΝΟΦΩΝ ΘΕΟΔΟΤΟΣ Α.Ε.» και χρέωση εις τους αντίστοιχους νέους χρεώστες, λόγω μεταβίβασης (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 58. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την απόδοση υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών που ανοίχτηκαν για την κατάθεση χρημάτων του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης ΙΟΡΔΑΝΗ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, επ’ ονόματι του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
 59. Έγκριση υπογραφής συμπληρωματικών συμβάσεων με τις ALPHA BANK και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. για τη ρευματοδότηση των Α.Τ.Μ. από το δίκτυο Δημοτικού Φωτισμού με την καταβολή ανταλλάγματος (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός)
 60. Έγκριση υπαγωγής της εταιρείας ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ Α.Ε. σε ρύθμιση των οφειλών της, με βάση τον Ν. 4483/2017 (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
 61. Έγκριση παραχώρησης αιγιαλού για την εκτέλεση έργου «Υποβρύχια τηλεπικοινωνιακή ζεύξη Ελλάδα – Ιταλία. Προσαιγιάλωση θέσης Γλυφάδα Νήσου Κέρκυρας (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
 62. Έγκριση σιωπηρής παράτασης της μίσθωσης ακινήτου, για τη στέγαση του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 63. Έγκριση επιστροφής ποσού στον κ. Σπυρίδωνα Μάζη του Μιχαήλ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος και διάθεσης της σχετικής πίστωσης (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 64. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών με τίτλο : α) «Προμήθεια απορριματοδεκτών», β) «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων» και γ) «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών Δήμου Κέρκυρας και Ν.Π.Δ.Δ.» (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
 65. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 11-23/24-07-2017 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Σήμανση εισόδου ιδιωτικού χώρου στάθμευσης στην ιδιοκτησία ΜΑΡΚΟΥ ΑΒΡΑΜΙΩΤΗ στον Άγιο Ματθαίο κατόπιν της υπ’ αριθμόν 8/09-07-2017 γνωμοδοτικής απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Ματθαίου, Δημοτικής Ενότητας Μελιτειέων του Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 66. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 13-02/28-09-2017 Αποφάσεως του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας σχετικά με 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2017 (Εισηγητής : κ. Σ. Καζιάνης).
 67. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 6-1/27-09-2017 Απόφασης του Δ.Σ. της Πινακοθήκης Δήμου Κέρκυρας σχετικά με τον απολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2016 (Εισηγητής : κ. Λ. Παγκράτης).
 68. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 6-10/27-09-2017 Απόφασης του Δ.Σ. της Πινακοθήκης Δήμου Κέρκυρας σχετικά με την έγκριση του Οργανογράμματος (Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας) του Ν.Π.Δ.Δ. (Εισηγητής : κ. Λ. Παγκράτης).
 69. Ανάκληση της παραχώρησης χρήσης δημοτικού κτιρίου στην περιοχή Μωραΐτικα και λήψη απόφασης δωρεάν παραχώρησης χρήσης δημοτικού ακινήτου στην περιοχή Αχαράβης στον Κοι.Σ.Π.Ε. Κέρκυρας «Νέοι Ορίζοντες» για τη διανομή των αγαθών στους ωφελούμενους των περιοχών του βόρειου τμήματος του Δήμου (Εισηγητής: Α. Σκούπουρας).
 70. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 2-7ης/2017 Απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κέρκυρας – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κ.Ε.Δ.Κ. περί του Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2016 (Εισηγητής : κ. Στ. Κυπριώτης).
 71. Λήψη Απόφασης για μεταφορά υπαλλήλου της π. Κ.Ε.ΔΗ.Φ. στο Δ.Ο.Π.Α.Π. (Εισηγητής: Ν. Κορακιανίτης)
 72. Έγκριση κατανομής ποσού γ’ δόσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2017 των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Μ. Πρεντουλής).
 73. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών «Δαπάνες εκκένωσης δεξαμενής λυμάτων των Δημοτικών Σφαγείων με ιδιωτικό βυτιοφόρο» (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
 74. Αποδοχή αιτήματος παραιτήσεως του κ. Ευγένιου Κουλούρη από μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ. Ορισμός νέου μέλους (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 75. Αποδοχή παραίτησης του κ. Ζέφυρου Καυκαλίδη από τακτικό μέλος του Δ.Σ. της Πινακοθήκης Δήμου Κέρκυρας. Ορισμός νέου μέλους (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 76. Διόρθωση της υπ’ αριθμόν 6-266/30-05-2017 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας περί συγκρότησης της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 77. Ανάκληση της υπ’ αριθμόν 13-549/29-08-2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί μετακίνησης του κ. Δημάρχου στο Meissen της Γερμανίας και αποδέσμευση της σχετικής πίστωσης, λόγω μη πραγματοποίησης της μετακίνησης (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 78. Έγκριση α) της συμμετοχής του Δήμου Κέρκυρας στη διεθνή τουριστική έκθεση World Travel Market (WTM) του Λονδίνου για το έτος 2017, β) της μετάβασης αντιπροσωπείας και γ) της διάθεσης των σχετικών πιστώσεων (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 79. Έγκριση α) της μετάβασης των κ. Δημάρχου και Αντιδημάρχου κ. Ανδρέα Γουλή στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους και β) της διάθεσης της σχετικής πίστωσης (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 80. Έγκριση α) της μετάβασης του κ. Δημάρχου Κέρκυρας στο Ναύπλιο για τις εκδηλώσεις μνήμης του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια και συμμετοχή στη γενική συνέλευση του Δικτύου Πόλεων «Ιωάννης Καποδίστριας», β) της διάθεσης της απαιτούμενης πίστωσης – ανάληψης υποχρέωσης (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 81. Έγκριση α) της μετάβασης εκπροσώπου του Δήμου Κέρκυρας στο Κρούσεβατς της Σερβίας στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων της αδελφοποιημένης πόλης και β) της διάθεσης της σχετικής πίστωσης (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 82. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της παροχής υπηρεσιών αποκρυπτογράφησης, μεταγραφής, μετάφρασης, έκδοσης ενός φωτοαντιγράφου και ενός αντιγράφου ηλεκτρονικής καταγραφής (cd) του συνόλου των χειρογράφων του ανωνύμου Ημερολογίου του Πολέμου 1716-1717 (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 83. Έγκριση πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης & κατακύρωσης σε αναδόχους της παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικών των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας έτους 2017», με τη διαδικασία απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 84. Έγκριση α) της πραγματοποίησης εκδήλωσης ενημέρωσης του κοινού για την ορθή χρήση των αντιβιοτικών στο Δήμο Κέρκυρας σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.), της απαιτούμενης δαπάνης, ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).