Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π)  την Τετάρτη  8 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 09.30 π.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, στην οδό Σαμάρα 13   με τα εξής θέματα:

 

1/ <<Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων>>

2/ Προετοιμασία και σχεδιασμός Παν-ιόνιας επιχειρησιακής άσκησης αντιμετώπισης σεισμού <<ΑΛΚΙΝΟΟΣ 2017>>

 

Σε περίπτωση που κάποιοι από τους προσκεκλημένους δεν δύνανται να προσέλθουν, παρακαλούνται να το γνωστοποιήσουν στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και να ενημερώσουν τους αναπληρωτές τους.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Σ.Ο.Π.Π

 

 

 

 

                ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΑΝΔΗ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ