Την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 09:30 έως 13:30 θα πραγματοποιηθεί  ΠΑΝ-ΙΟΝΙΑ Επιχειρησιακή Άσκηση Σεισμού με την επωνυμία «ΑΛΚΙΝΟΟΣ 2017», στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης , ενώ και την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 θα διεξαχθεί προ-άσκηση σε προεπιλεγμένες τοποθεσίες στην Πλατεία “Λιστόν” (Πεντοφάναρο & Κοφινέτα).

Η Πολιτική Προστασία εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση :

Σας γνωρίζουμε ότι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), στα πλαίσια των πρωτοβουλιών και ενεργειών για την βελτίωση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας – Διαχείριση Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης – Ετοιμότητα, οργάνωση & συνεργασία συναρμόδιων φορέων, θα πραγματοποιήσει την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 09:30 έως 13:30 ΠΑΝ-ΙΟΝΙΑ Επιχειρησιακή Άσκηση Σεισμού με την επωνυμία «ΑΛΚΙΝΟΟΣ 2017», στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης.

Την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 θα διεξαχθεί προ-άσκηση σε προεπιλεγμένες τοποθεσίες στην Πλατεία “Λιστόν” (Πεντοφάναρο & Κοφινέτα).

Η Άσκηση θα διεξαχθεί σε όλη την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Επιχειρησιακά (άσκηση πεδίου) στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας και επί χάρτου στις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες της Π.Ι.Ν.

Σκοπός της άσκησης είναι η ετοιμότητα, ο συντονισμός, η οργάνωση, η συνεργασία, η βελτίωση της σχεδίασης σε απαιτήσεις ρεαλισμού και γενικά η απόκτηση γνώσης & εμπειρίας, έτσι ώστε η διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης να έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.