α επόµενα 24ωρα ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρµα του ΕΦΚΑ, ώστε να ξεκινήσουν οι αιτήσεις των οφειλετών για ένταξη στη νέα ρύθµιση των 120 δόσεων. Πιθανότερη ηµεροµηνία για την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρµογής θεωρείται η ερχόµενη ∆ευτέρα 20 Μαΐου, αν και όλα εξαρτώνται από τη δηµοσίευση του νόµου που ψηφίστηκε χθες σε ΦΕΚ. Οι τεχνικές λεπτοµέρειες πάντως είναι έτοιµες. Η είσοδος στην πλατφόρµα θα γίνεται από την ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) όπου θα προστεθεί η επιλογή «Ρύθµιση οφειλών βάσει του νόµου…» και στις τρεις υπάρχουσες κατηγορίες «Ασφαλισµένοι», «Εργοδότες», «Συνταξιούχοι».

Οι εργοδότες (οφειλές προς πρ. ΙΚΑ) που δεν οφείλουν και ατοµικές εισφορές, όπως επίσης όσοι χρωστούν από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές, µπορούν να µπουν κατευθείαν στην πλατφόρµα του ΚΕΑΟ και να ρυθµίσουν.

Αντίθετα, οι ασφαλισµένοι µη µισθωτοί (ΟΑΕΕ – ΕΤΑΑ) που θέλουν να επανυπολογίσουν την οφειλή τους θα το κάνουν στην πλατφόρµα του ΕΦΚΑ. Ο επανυπολογισµός των χρεών της 15ετίας 2002-2016 για τους οφειλέτες του πρώην ΟΑΕΕ θα γίνεται αυτόµατα. Αφού οι ασφαλισµένοι θα ενηµερώνονται για τη διαδικασία και τους όρους της ρύθµισης, θα πιστοποιούνται µε ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και κλειδιά Taxisnet και θα ενηµερώνονται για τη συνολική οφειλή τους όπως επίσης και για το νέο ποσό µε ή χωρίς επανυπολογισµό. Εφόσον επιλέξουν τον επανυπολογισµό, η νέα οφειλή τους θα βεβαιώνεται στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών.

Οι ασφαλισµένοι του ΕΤΑΑ δεν θα έχουν αυτόµατα διαθέσιµα στοιχεία, αλλά θα ενηµερώνονται µετά την αίτησή τους µε µήνυµα µόλις είναι τα στοιχεία διαθέσιµα. Η διαδικασία συνεχίζεται στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του ΚΕΑΟ, όπου ο οφειλέτης πρέπει να πιστοποιηθεί, ώστε να ρυθµίσει τη νέα οφειλή του επιλέγοντας τις δόσεις που επιθυµεί έως 120. Με την επιλογή της οριστικοποίησης της αίτησης οποιεσδήποτε υπάρχουσες ρυθµίσεις µεταπίπτουν αυτόµατα από το ΚΕΑΟ στη νέα ρύθµιση.

Οπως αποκάλυψε ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τάσος Πετρόπουλος, στις 120 δόσεις θα µπαίνουν και οι συνταξιούχοι που έχουν ήδη ρυθµίσει τις οφειλές τους και αποπληρώνουν το χρέος τους µε παρακράτηση από τη σύνταξη σε 40 δόσεις. «Σε αυτές τις περιπτώσεις, ακόµη και σε αυτές που έχουν ρυθµιστεί, προβλέπουµε µε νοµοθετική διάταξη ότι για το υπόλοιπο των δόσεων που δεν έχει εξοφληθεί µπορεί να γίνει επέκταση της διάρκειας αποπληρωµής στα 10 χρόνια, στις 120 δόσεις» επισήµανε ο κ. Πετρόπουλος.

Πηγή:ethnos.gr