Η απόφαση του Διοικητή που κοινοποιήθηκε στη Διαύγεια:

Ο Διοικητής του Γ.Ν. Κέρκυρας έχοντας υπόψη:
 Τον Οργανισμό του Ν/μείου (ΦΕΚ 960/Β/19-03-2018).
 Την αριθμ. Γ4β/ΓΠ. 87512/2019 Απόφαση (ΦΕΚ 5/10-1-2020) Τεύχος Υπαλλήλων
Υπουργείου Υγείας Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και
Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα), με την οποία διορίσθηκε, ως Διοικητής του Γενικού
Νοσοκομείου Κέρκυρας ο ΡΟΥΜΠΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ.
 Τις διατάξεις του Ν.3329/2005, άρθρο 7, παρ.8
 Tις υπ αριθμ. 25-3/3-4-2018, 38-2/18-5-2018, 57-1/17-7-2018, 64-1/3-8-2018, 88-
2/3-12-2018, 89-2/4-12-2018, Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 Την αριθμ. 12-86/15-5-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ Ν
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 Τις διατάξεις του Ν. 4319/2016 , άρθρο 30
 Τις διατάξεις του Ν. 4492/2017 άρθρο 18
 Τις εισηγήσεις των Διευθυντών των αναφερομένων υπηρεσιών του ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 Την αριθμ. 5933/9-6-2020 απόφαση της 6ης ΥΠΕ, αναστολή λειτουργίας Τμήματος
του ΓΝ Κέρκυρας
 Το αριθμ. 36827/24-6-2020 έγγραφο του ΕΚΕΠΥ -ΕΚΑΒ αναστολή λειτουργίας
Τμήματος του ΓΝ Κέρκυρας.
 Την ανάγκη για την κατά το δυνατόν, βέλτιστη και εύρυθμη λειτουργία όλων των
Τμημάτων του Γ ΝΚ ΕΡΚΥΡΑΣ, άμεσης αντιμετώπισης των προβλημάτων που
ενέκυψαν κατά των χειρισμών της πανδημίας COVID-19.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την τοποθέτηση Προσωρινών  στις Υπηρεσίες του Νοσοκομείου ως κάτωθι:
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
Α) Διευθυντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ο κ. Τριανταφυλλούδης Ιωάννης,ΤΕ Νοσηλευτικής
.Β)1
ος Νοσηλευτικός Τομέας (Παθολογικός)
-Τομεάρχης, η κα.Bρανά Αικατερίνη, ΤΕ Νοσηλευτικής
-Προϊστάμενοι Τμημάτων του Τομέα αυτού, ως κάτωθι:
Παθολογικό, η κ. Μηλιώτη Ολγα , ΤΕ Νοσηλευτικής
Νεφρολογικό, η κα. Πουλιάνου Μαγδαληνή, ΠΕ Νοσηλευτικής
Καρδιολογικό, η κα. Λιβιτσάνου Μαργαρίτα,ΤΕ Νοσηλευτικής
Παιδιατρικό-Νεογνολογικό, η κα. Καρύδη Ευτυχία, ΤΕ Νοσηλευτικής
Πνευμονολογικό, η κα. Θεοφυλάκτου Ειρήνη,ΤΕ Νοσηλευτικής.
ΜΜΑ, η κα. Κούφαλη Κοντοδήμου Μαρία, ΤΕ Νοσηλευτικής
Γ)2
ος Νοσηλευτικός Τομέας (Χειρουργικός) ,
-Τομεάρχης, η κα. Ρούτση Δήμητρα, ΤΕ Νοσηλευτικής
-Προϊστάμενοι Τμημάτων του Τομέα αυτού, ως κάτωθι:
Χειρουργικό, η κα. Κριάδη Βαρβάρα, ΤΕ Νοσηλευτικής
ΩΡΛ με παράλληλα καθήκοντα στα Τμήματα: Ουρολογικό & Οφθαλμολογικό, η κα.
Δερμεντζή Τριανταφυλλία, ΤΕ Νοσηλευτικής
Ορθοπεδικό, ο κος Μάζης Πολύβιος, ΤΕ Νοσηλευτικής
Αναισθησιολογικό, ο κoς Μουσταϊρας Κωνσταντίνος, ΤΕ Νοσηλευτικής
Μαιευτικό –Γυναικολογικό, η κα. Γραμμένου Θεοδώρα, ΤΕ Μαιευτικής
Χειρουργείο, η κα. Πανδή–Ντούκα Παρασκευή, ΤΕ Νοσηλευτικής
Δ)3ος Νοσηλευτικός Τομέας (Εργαστηριακός/Διατομεακά και Ειδικές Λοιπές Μονάδες &
Εξωτερικά Ιατρεία)
Τομεάρχης, η κα. Ζήκου Μαρία,ΤΕ Νοσηλευτικής
Προϊστάμενοι Τμημάτων του Τομέα αυτού, ως κάτωθι:
Αιμοδοσία, η κα. Γραμμένου Σοφία,ΤΕ Νοσηλευτικής
ΜΕΘ, η κα. Καραμανώλη Αικατερίνη ,ΤΕ Νοσηλευτικής
ΤΕΠ, η κα.Μπάκολη Αικατερίνη, ΤΕ Νοσηλευτικής
Ημερήσια Νοσηλεία, η κα. Τσιρογιάννη Αναστασία, ΤΕ Νοσηλευτικής
Εξωτερικά Ιατρεία, η ευθύνη ανήκει στην Τομεάρχη κα. Ζήκου Μαρία
Ε)4ος Νοσηλευτικός Τομέας (Ψυχικής Υγείας)
Τομεάρχης, η κα. Νεράντζη Μαρία, ΤΕ Νοσηλευτικής
Προϊσταμένη του Ψυχιατρικού Τμήματος Ενηλίκων και των Ειδικών Μονάδων που
υπάγονται σε αυτό (Οξέων-ΜΒΝ –Απεξάρτησης –Υποστήριξης Κρίσεων), η κα. Ζώτου
Αναστασία, ΤΕ Νοσηλευτικής
Προϊσταμένη του Ξενώνα ΑΛΚΥΟΝΑ, με την επίβλεψη και του Ψυχιατρικού Τμήματος
Παιδιών-Εφήβων, η κα. Μπάκολη Ιουλία, ΤΕ Νοσηλευτικής
Προϊσταμένη του Κ.Ψ.Υ. με την επίβλεψη και της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας, η κα.
Δημοπούλου Μαρία, ΤΕ Νοσηλευτικής
Προϊσταμένη του Τμήματος Αποκατάστασης Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Εργασιακής
Επανένταξης, με την επίβλεψη του Μετανοσοκομειακού Ξενώνα, του Νοσοκομείου Ημέρας
και του προστατευόμενου Διαμερίσματος πόλης, η κα. Πουλημένου Μαρία, ΤΕ
Νοσηλευτικής
Προϊσταμένη του Οικοτροφείου ΘΑΛΕΙΑ-ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ, η κα. Μητσιάλη Ουρανία, ΤΕ
Νοσηλευτικής, με την επίβλεψη και του Προστατευόμενου διαμερίσματος Μπενιτσών
Προϊσταμένη των Οικοτροφείων ΚΛΕΙΩ –ΝΑΥΣΙΚΑ, η κα. Τσιμπούλη Ειρήνη, ΤΕ
Νοσηλευτικής
Προϊσταμένη του Ξενώνα Θιναλίου, η κα. Παπασημάκη Αθηνά, ΤΕ Νοσηλευτικής, με την
επίβλεψη και του Προστατευόμενου διαμερίσματος Ρόδας -Καρουσάδων
Προϊσταμένη του Οικοτροφείο ΕΡΑΤΩ, η κα. Φασούλα Μαγδαληνή,ΤΕ Νοσηλευτικής
Προϊστάμενος Τμήματος Παραϊατρικού Προσωπικού, τοποθετείται ο κος Γκόγκας Γεώργιος,
ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Προϊστάμενο Διεύθυνσης Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας, τον κ. Βερβιτσιώτη
Σπυρίδωνα, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού.
Προϊστάμενο Υποδιεύθυνσης Διοικητικής- Οικονομικής Υπηρεσίας, τον κ. Κάντα Προκόπιο,
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού.
Προϊστάμενο Υποδιεύθυνσης Τεχνικού, τον κ. Κολυτά Κάρολο, ΠΕ Μηχ. Μηχανικών
Προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, την κα. Κωνστάντη Μαρία,
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
Προϊστάμενο Τμήματος Γραμματείας, τον κ. Καββαδία Ξενοφώντα, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
Προϊστάμενο Τμήματος Οικονομικού, τον κ.Βλάσση Στέφανο, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
Προϊστάμενο Τμήματος Προμηθειών, την Κ. Περούλη Αμαλία, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
Προϊσταμένη Τμήματος Κίνησης Ασθενών, την κα. Κουμπούλη Μαρία, ΤΕ Διοίκησης Νοσοκομείων
Προϊσταμένη Τμήματος Γ.Ε.Ι. & Τ.Ε.Π., την κα. Χανδρινού Σοφία, ΠΕ Διοικητικού Οικνομικού.
Προϊστάμενο Τμήματος Επιστασίας Ιματισμού, τον κ. Χατζηστεργίου Γεώργιο ΤΕ Διοίκησης
Μονάδων Υγείας
Προϊσταμένη Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, την κα. Νικοκάβουρα Μαρία ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
Προϊστάμενο Τμήματος Τεχνικού, τον κ. Βρυώνη Γεράσιμο ΤΕ Μηχανικών
ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ
Προϊστάμενο Αυτοτελούς Τμήματος Οργάνωσης & Πληροφορικής, κ. Πεχλιβάνη
Κωνσταντίνο, ΤΕ Πληροφορικής
Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης
Εκπαίδευσης τοποθετείται η κα. Καπάδοχα Αικατερίνη,ΤΕ Νοσηλευτικής
Η ισχύς της παρούσης άρχεται από 1-7-2020.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΡΟΥΜΠΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ