Με ανακοίνωσή της η ΑΝΑΣΑ αναφέρει:

Στις 30 Δεκεμβρίου 2022 έληξε η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusiness Support» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Όμως υπάρχουν προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με την μη οριακή συμμόρφωση με το κριτήριο της διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων.

Και τούτο διότι:

  1. Οι επιχειρήσεις στην περιφέρειά μας προσλαμβάνουν εργαζόμενους σε εποχιακή βάση και, εσφαλμένα, αντί να υποβάλουν στο σύστημα ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ λύση συμβάσης ορισμένου χρόνου, υπέβαλλαν την καταγγελία της σύμβασης στο τέλος της περιόδου, ώστε οι εργαζόμενοι να λάβουν το δικαιούμενο επίδομα ανεργίας.
  2. Πολλοί εργαζόμενοι αποχωρούσαν από την εργασία τους υπό τον φόβο της μόλυνσης του covid-19 και επέστρεφαν στις περιοχές διαμονής τους (εκτός των νησιών μας), με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να αναγκάζονται να κοινοποιούν καταγγελίες σύμβασης.
  3. Στην επίμαχη περίοδο, πολλοί εργαζόμενοι δεν ενδιαφερόντουσαν να βρουν εργασία, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να μην μπορούν να βρουν προσωπικό για να αναπληρώσουν τις κενές θέσεις εργασίας. Για τον λόγο αυτό παρατηρείται αυτή η δυσαρμονία με την πλήρωση των κενών θέσεων εργασίας, και όχι από δόλο ή πρόθεση.
  4. Όπως προβλέπεται, η επιστροφή των ποσών θα γίνει εφάπαξ και, λόγω της παρατεταμένης περιόδου της ενεργειακής κρίσης που έχει δημιουργήσει πολύ χαμηλά επίπεδα ρευστότητας, οι επιχειρήσεις στην περιφέρειά μας αδυνατούν να το πράξουν. Ως εκ τούτου θα δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα στην λειτουργία τους και θα προκύψει αδυναμία πληρωμών, οδηγώντας σε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης και δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών κλπ., με ό,τι συνεπάγονται αυτά στη περαιτέρω συνέχιση τους.

Για τον λόγο αυτό  προτείνουμε :

  • Για το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με την μη οριακή συμμόρφωση με το κριτήριο διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων, θεωρούμε ότι για λόγους χρηστής Διοίκησης και λόγω των τοπικών προβλημάτων με την εύρεση προσωπικού, πρέπει να αυξηθεί η διαφορά του μέσου όρου των εργαζομένων κατά τους μήνες υποχρέωσης διατήρησης στις δύο μονάδες.
  • Σε κάθε περίπτωση το επιστρεπτέο τμήμα είναι δύσκολο έως αδύνατο να καταβληθεί εφάπαξ, κάτω από τις παρούσες συνθήκες (εξωγενείς αιτίες πληθωρισμού και ακρίβειας, ενεργειακή κρίση, εξελίξεις στο γεωπολιτικό επίπεδο και τον πόλεμο στην Ουκρανία), συνεπώς πρέπει να θεσπιστούν τρεις τουλάχιστον τετραμηνιαίες δόσεις.