Τα  Διοικητικά  Συμβούλια  της  ΧΟΡΩΔΙΑΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ  και  του  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΩΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  γνωστοποιούν  στο  φιλόμουσο  κοινό  ότι,  ενόψει  της  δημιουργηθείσας  κατάστασης,  εξ  αιτίας  του  κορωνοϊού,   και  προκειμένου  να  προστατευθούν  τόσο  οι  Χορωδοί, όσο  και  η  κοινότητα  του  Νησιού  μας, από   τις  τυχόν  δυσμενείς  συνέπειες  λόγω  της  μετακίνησης  της  Ανδρικής  Χορωδίας  Κερκύρας  εκτός  Κερκύρας, αποφάσισαν  να  αναβάλουν  την  προγραμματισμένη  για  την  21η  Μαρτίου  2020  συναυλία  της  Ανδρικής  Χορωδίας  Κερκύρας  στο  Μνημείο  ΡΟΤΟΝΤΑ  της  Θεσσαλονίκης.

 

ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                      ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ  ΧΟΡΩΔΙΑΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ                      ΤΟΥ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΩΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ