Με αφορμή την  πρόσφατη ανακοίνωση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκης Κεραμέως περί της αναστολής της λειτουργίας των 2 τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου, ο Βουλευτής Ν. Κέρκυρας, κ. Δημήτρης Μπιάγκης κατέθεσε σχετική Ερώτηση στην Βουλή τονίζοντας ότι είναι: «απορριπτέα από την τοπική κοινωνία η αναστολή της λειτουργίας των 2 τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου».

Στην ερώτησή του, ο Βουλευτής υποστηρίζει ότι: «Η μονομερής απόφαση της Υπουργού ακυρώνει αυτόματα κάθε αναπτυξιακή, οικονομική, εκπαιδευτική προοπτική αναβάθμισης, ενδυνάμωσης και στήριξης των περιοχών της Λευκάδας και του Ληξουρίου, ενώ παράλληλα ακυρώνεται το πάγιο αίτημα δεκαετιών για την γεωγραφική επέκταση του Ιόνιου Πανεπιστημίου σε όλα τα μεγάλα νησιά, αίτημα δεκαετιών που υλοποιήθηκε πρόσφατα μέσω της συνένωσης- απορρόφησης του ΤΕΙ. Η απόφαση αυτή είναι οπισθοδρομική και επί της ουσίας αποδυναμώνει εν γένει την  παιδεία στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων».

Για τους παραπάνω λόγους, ο κ. Μπιάγκης ζητάει από την Υπουργό να του απαντήσει για τα κριτήρια, με τα οποία αποφάσισε την αναστολή της λειτουργίας του τμήματος Εθνικομουσικολογίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως επίσης και να του γνωστοποιήσει τις εγγυήσεις που παρέχει το  Υπουργείο Παιδείας ότι στο άμεσο μέλλον δεν θα καταργήσει σ’ ένα βράδυ, μ’ ένα άρθρο και έναν Νόμο και άλλα τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου ή του ΤΕΙ Ιονίου. Τέλος, ο Βουλευτής αιτείται να ενημερωθεί εάν σκοπεύει η Υπουργός να ανακαλέσει την  απόφαση περί αναστολής λειτουργίας τμημάτων  του Ιονίου Πανεπιστημίου και να συντελεσθεί η έναρξη λειτουργίας τους στους προβλεπόμενους χρόνους.