Τον αποκλεισμό όσων στηρίχτηκαν από τη Χρυσή Αυγή από το Π.Σ. ζητά η Αντικαπιταλιστική Αριστερά στα Ιόνια.

“Μετά την καταδικαστική απόφαση της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης , είναι αυτονόητο ότι τα μέλη της και τα μέλη των παρατάξεων που στηρίχτηκαν από τη Χρυσή Αυγή δεν μπορούν να κατέχουν θέσεις αιρετών στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Καλούμε την Περιφερειάρχη, τον Πρόεδρο και τα μέλη του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου  Ιονίων Νήσων να ξεκινήσουν άμεσα τη διαδικασία της αποπομπής  των εκπροσώπων  της Ελληνικής Αυγής για το Ιόνιο από το όργανο αυτό, να μην προσκαλούνται πλέον, να μη συμμετέχουν στις συνεδριάσεις οι παρόντες σύμβουλοι  και να αποκλειστούν   αναπληρωματικοί του συνδυασμού τους.

Ζητάμε επίσης κατά την επόμενη συνεδρίαση  να  πάρει πολιτική απόφαση  το Περιφερειακό Συμβούλιο για την αποπομπή των παρόντων και τον αποκλεισμό  μελλοντικών εκπροσώπων της Ελληνικής Αυγής για το Ιόνιο από το όργανο αυτό καθώς και μη αποδοχή του τεχνάσματος της ανεξαρτητοποίησης. “