Ενημερώνουμε ότι οι φωτεινοί σηματοδότες στη θέση «Αγία Αικατερίνη» βρίσκονται προσωρινά εκτός λειτουργίας, λόγω έκτακτης ζημιάς.

Παρακαλούνται οι διερχόμενοι πεζοί και οδηγοί να κινούνται με προσοχή μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος, η οποία ευελπιστούμε να γίνει άμεσα.