Στις 15 Δεκεμβρίου 2020 ερώτηση προς τον κ. Υπουργό Τουρισμού, τον κ. Υπουργό Οικονομικών και τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με πρωτοβουλία του Τομέα Τουρισμού ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ειδικότερα της βουλεύτριας Α’ Θεσσαλονίκης και Τομεάρχη  Τουρισμού της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνας Νοτοπούλου και του βουλευτή  Κέρκυρας και Αναπληρωτή Τομεάρχη Τουρισμού ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρου Αυλωνίτη, σχετικά με την ανάγκη παράτασης της επιδότησης των επαγγελματιών ξεναγών για τους χειμερινούς μήνες του 2021.

Ύστερα από την ερώτηση, μας απεστάλη η υπ’αριθμ. 526/2021 Απάντηση την οποία υπογράφει ο Υπουργός Τουρισμού. Η απάντηση αποτελεί μια μακροσκελή παράθεση των έως τώρα δράσεων της κυβέρνησης, χωρίς ουσιαστικά όμως να καλύπτονται τα ζητήματα που τέθηκαν από εμάς.  Το Υπουργείο παραλείπει να απαντήσει στο εάν υπάρχει κυβερνητικός σχεδιασμός για την παράταση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των επαγγελματιών ξεναγών ή εάν υπάρχει ο οποιοσδήποτε γενικά σχεδιασμός για την περαιτέρω στήριξη του κλάδου των ξεναγών, και μας παραπέμπει στα συνερωτώμενα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων. Η στάση αυτή μας προξενεί μεγάλη έκπληξη, καθώς το ίδιο το Υπουργείο αναφέρει πως οι ξεναγοί είναι μια επαγγελματική κατηγορία της οποίας «την δραστηριότητα αδειοδοτεί και εποπτεύει/ελέγχει το Υπουργείο Τουρισμού», πλην όμως δεν έχει καμία απολύτως απάντηση για το μέλλον του κλάδου.

Τα όποια μέτρα ενίσχυσης έχουν ληφθεί εκ μέρους της κυβέρνησης για τους ξεναγούς, οι οποίοι πλήττονται άμεσα από την πανδημία του covid-19, δυστυχώς δεν καλύπτουν αποτελεσματικά τις ανάγκες τους. Ακόμα χειρότερο αποτελεί το γεγονός πως το Υπουργείο Τουρισμού νίπτει τας χείρας του, αποφεύγοντας να απαντήσει στα ερωτήματα μας, αφήνοντας τον κλάδο των ξεναγών ουσιαστικά μετέωρο.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απάντησης :

Θέμα: «Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτών».

Σχετ.: Η με Α.Π. 2709/15.12.2020 Ερώτηση.

 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων τριάντα τέσσερις (34) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Σύριζα Προοδευτική Συμμαχία, σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία λαμβάνουν διαρκώς μέτρα προς ενίσχυση των επιχειρήσεων – εργαζομένων που πλήττονται από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας COVID-19.

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.4722/2020 (Α’ 177) και την με αριθμ. πρωτ. οικ. 43110/1078/21.10.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (B’ 4702) «Μέτρα στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών» προβλέπεται ότι τα πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού και είναι υπόχρεα καταβολής εισφορών στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), τα πρόσωπα που αποφοίτησαν εντός του 2019 από τη διετούς φοίτηση Σχολή Ξεναγών και διαθέτουν ταυτότητα ξεναγού καθώς και οι τουριστικοί συνοδοί είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534 €) ανά μήνα, επί του οποίου ποσού παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020.

 

Για το ζήτημα αυτό έχει εκδοθεί σχετικώς και η υπ’ αριθμ. 44343/1122/2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των μέτρων στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών».

 

Σημειώνεται ότι οι ξεναγοί είναι μια επαγγελματική κατηγορία, της οποίας, ενώ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία την δραστηριότητα αδειοδοτεί και εποπτεύει/ελέγχει το Υπουργείο Τουρισμού, το αμιγώς εργασιακό και ασφαλιστικό σκέλος (δηλ. σχέση εργοδότη-εργαζόμενου, καταμετρήσεις ενσήμων, ασφαλιστικές εισφορές, επιλεξιμότητα για επίδομα ανεργίας κλπ) είναι προδήλως αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και -στον βαθμό που τα πιο πάνω έχουν δημοσιονομικό αντίκρισμα- είναι και αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών. Συνεπώς αρμόδιοι φορείς να απαντήσουν είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία .