Αγανάχτηση, πικρία και απογοήτευση κατακλύζει τον κλάδο των επαγγελματιών της εστίασης, έπειτα από την εξέλιξη στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας, το οποίο κλήθηκε να αποφασίσει αν αποδέχεται την παράταση του ωραρίου της μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της Παλαιάς Πόλης. Θυμίζουμε ότι στη συνεδρίαση της περασμένης Τετάρτης, και παρά το γεγονός ότι τριάντα ένας δημοτικοί σύμβουλοι τάσσονταν υπέρ της παράτασης, η διαφωνία μεταξύ των παρατάξεων της πλειοψηφίας (Μ. Υδραίου) και της μείζονος μειοψηφίας (Γ. Τρεπεκλής) σχετικά με τον χρόνο της παράτασης (η κα. Υδραίου παρέμεινε πιστή στην εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για παράταση έως τις 12.30 και τη 1.00, ενώ ο κ. Τρεπεκλής επέμενε για τις 12.00 και 12.30) οδήγησε, τελικά, στο να μη ληφθεί καμία απόφαση, επομένως να συνεχιστεί η τήρηση του ισχύοντος καθεστώτος (λήξη μουσικής στις 11.00).

Πηγές από τον χώρο της εστίασης επισημαίνουν ότι οι εκπρόσωποί τους για δυόμισι μήνες έκαναν όλες τις νόμιμες διαδικασίες, στο πλαίσιο της διαβούλευσης, με το σύνολο των επαγγελματικών φορέων να τάσσεται υπέρ του αιτήματός τους, δηλαδή της παράτασης του ωραρίου. Μάλιστα, ο κλάδος συμφωνούσε ακόμη και στη μειωμένη παράταση του ωραρίου της μουσικής, αν αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη δυνατή σύγκλιση απόψεων. Οι μόνοι που σθεναρά απέκλειαν κάθε παράταση του ωραρίου ήταν οι Σύλλογοι των μόνιμων κατοίκων.

Βασική επιδίωξη των επαγγελματιών ήταν η διαμόρφωση συνθηκών που θα επέτρεπαν την ανάπτυξη μιας πόλης “ζωντανής”, με αποτροπή φαινομένων “διατάραξης”, όρος ο οποίος χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον στην επίμαχη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Άλλωστε, οι επαγγελματίες δήλωναν εξαρχής ότι καταδικάζουν περιπτώσεις διατάραξης, καταγγέλλοντας συγκεκριμένους -ελάχιστους- συναδέλφους τους.

Οι επαγγελματίες υποστηρίζουν ότι οι παρατάξεις Υδραίου και Τρεπεκλή τους “άδειασαν” για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας, στην καρδιά της τουριστικής περιόδου, με την αγωνία των καταστηματαρχών να επιβιώσουν έπειτα από δύο δύσκολα χρόνια και με την ακρίβεια να μαστίζει την αγορά και με ένα μέλλον αβέβαιο, σε αναμονή των εξελίξεων από το φθινόπωρο και μετά.

Με το αίσθημα ότι οι δημοτικές παρατάξεις τους ενέπαιξαν, οι επαγγελματίες επισημαίνουν ότι η κοινωνία έχει μάτια και αυτιά, βλέπει, ακούει και καταλαβαίνει.