Ο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, διοργάνωσε ενημερωτική ημερίδα στο  Επιμελητήριο Κέρκυρας , την Δευτέρα 1η Απριλίου, με

ΘΕΜΑ: «Πολιτική Προστασία Παλαιάς Πόλης Κέρκυρας – Σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και συντονισμός εμπλεκομένων αρχών».

Στην ημερίδα που διοργάνωσε ο Σύλλογος παρευρέθηκαν όλοι οι φορείς που προσκλήθηκαν.

ΠΑΡΕΥΡΕΘΗΚΑΝ:

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων δια του Περιφερειάρχη και του Διευθυντή Πολιτικής Προστασίας. Η Αντιπεριφέρεια Κέρκυρας δια της Αντιπεριφερειάρχη και του Διευθυντή Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κέρκυρας. Ο Δήμος Κέρκυρας δια του αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών ο οποίος προΐσταται του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δια των Αρχιπύραρχου ΠΙΝ κου Ζαμάνη και Αντιπύραρχου Κέρκυρας κ. Ν. Κολοβού και αντιπρόσωποι όλων των παρατάξεων και υποψηφίων, των Επιμελητηρίων, όπως και  κάτοικοι της Παλιάς Πόλης.

Ο Σύλλογος έθεσε (3) τρία βασικά ερωτήματα στους αρμοδίους σαν ΣΤΟΧΟ της εκδήλωσης αυτής:

  1. Ζήτησε τα λεπτομερή σχέδια ΔΡΑΣΗΣ για τις περιπτώσεις εκτάκτων φαινομένων όπως φωτιά́, πλημμυρά η σεισμός για την παλαιά́ πόλη και εξειδικευμένα για την κάθε μια από́ τις περιοχές της (πχ Κοφινέτα, Καμπιέλο, Λεμονιά́, Σπηλιά́, Εβραϊκή́, Άγιοι Πατέρες, Πόρτα Ρεμούνδα ). Να υποδειχθούν ποια είναι τα σημεία συγκέντρωσης και που είναι οι οδεύσεις διαφυγής κ.λπ..
  2. Ζήτησε να ενημερωθεί σχετικά με τον συντονισμό των εμπλεκομένων υπηρεσιών και τον βασικό υπεύθυνο για το συντονισμό αυτό και να ανακοινωθεί ποιες υπηρεσίες δρουν επικουρικά σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις .
  3. Ζήτησε να ενημερωθεί σχετικά με τις προθέσεις των φορέων για την άρση των παρακάτω εμποδίων , τα οποία καθιστούν σχεδόν απαγορευτική́ την πρόσβαση στα μέσα και στο προσωπικό́ διάσωσης και  μάλιστα ποια  ΛΥΣΗ θα δοθεί σε μόνιμη βάση και όχι προσωρινή.

Δηλαδή για τα εμπόδια που οφείλονται :

  • Στα καταστήματα (εμπορεύματα – τέντες – τραπεζοκαθίσματα),
  • Στα εμπόδια που έχει τοποθετήσει ο Δήμος Κέρκυρας (κολωνάκια, παγκάκια, αλυσίδες κλπ.),
  • Στην μη ύπαρξη οργανωμένου σχεδίου στάθμευσης αυτοκίνητων των μονίμων κατοίκων με διακριτή́ μπλε διαγράμμιση θέσεων, με αποτέλεσμα να επικρατεί αναρχία,

Σχετικά με το πρώτο(1) ερώτημα:

Οι φορείς που παραβρέθηκαν στην ημερίδα, παρουσίασαν σχέδια.

Σχέδια υπάρχουν από όλους τους φορείς. Ανέφεραν για ασκήσεις που γίνονται τακτικά «επι χάρτου» και πιο σπάνια «επί τόπου». Παρουσίασαν ένα σχέδιο το οποίο αν υπερκεράσει τα ζητήματα του τρίτου ερωτήματός, μπορεί να λειτουργήσει και να επιτελέσει το σκοπό του. Σχετικά με τις διόδους διαφυγής των κατοίκων, από την αντιπεριφέρεια  αναφέρθηκε ότι δεν μπορούν να δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες, καθώς αυτές εξετάζονται ανά περιστατικό. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών επί του θέματος ανέφερε: «κλιμάκιο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών θα μελετήσει και θα συλλέξει στοιχεία όσον αφορά τις διόδους διαφυγής σε περίπτωση εκκένωσης της Παλιάς Πόλης ή μέρους αυτής, ώστε να γίνει ανάθεση σε εξειδικευμένο Γραφείο Μελετών, για την σύνταξη ανάλογης μελέτης.»

Σχετικά με τα σημεία Αρχικής συγκέντρωσης Πληθυσμού στη Παλιά Πόλη, η Πολιτική Προστασία του Δήμου έχει καθορίσει τα εξής σημεία:

α) Γήπεδο Κερκυραϊκού Γυμναστικού Συλλόγου (επί της οδού Σταματίου Δεσύλλα), β) Πάνω Πλατεία (πλατεία Ενώσεως), γ) Κάτω Πλατεία (πλατεία Σπιανάδα), δ) Πλατεία Σπηλιάς (πλατεία 1ου Συντάγματος), ε) Πλατεία Σαρόκο.

Σχετικά με το δεύτερο(2) ερώτημα:

Από την παρουσίαση του κ. Ναούμ, υπευθύνου της Π.Π. της Π.Ε. Κέρκυρας προκύπτει: Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας είναι το Σχέδιο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» .

 Σχετικά με το τρίτο(3) ερώτημα :

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς αναγνώρισαν την σημαντικότητα επίλυσης του, όλοι οι φορείς δήλωσαν αναρμόδιοι. Ο Αντιπύραρχος κ. Ν. Κολοβός στην ομιλία του αναδεικνύει το γεγονός τονίζοντας:

«… φωτογραφίσαμε τα Ι.Χ. τα οποία έκλειναν ολόκληρη τη μικρή αυτή πλατεία. Αν βρούμε ανοικτές τις διόδους αυτές, θα πρέπει να ξεπεράσουμε και άλλου είδους εμπόδια, όπως είναι τα τραπεζοκαθίσματα, τα οποία πολλές φορές μειώνουν πάρα πολύ το πλάτος των οδών προσπέλασης των πυροσβεστικών οχημάτων και η απομάκρυνσή τους συνεπάγεται χάσιμο πολύτιμου χρόνου. Σημαντικό εμπόδιο αποτελούν και οι διαφόρων ειδών τέντες.»

Οι υπηρεσίες ΠΠ της ΠΙΝ καθώς και η Πυροσβεστική ανέφεραν ως υπεύθυνο για την επίλυση, το Δήμο Κέρκυρας, η Πολιτική Προστασία του Δήμου , παρέπεμψε σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου και συγκεκριμένα αναφέρθηκε:

«-Σχετικά με τα εμπόδια αρμόδιο είναι το γραφείο παλαιάς πόλης,

-Σχετικά με την στάθμευση το τμήμα έχει στείλει εισήγηση στην επιτροπή κυκλοφορίας (για την οποία ουδέποτε έχει ενημερωθεί ο Σύλλογος ούτε κατά τη διάρκεια της σύνταξης της).

-Σχετικά με τις τέντες, τουριστικά λεωφορεία, τραινάκια, AIRBNB, αυτά πρέπει να εξεταστούν στο σύνολό τους».

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Η γενικότερη εικόνα που σχηματίστηκε είναι ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα εμποδίων είναι ένα από τα βασικότερα. Τα στενά καντούνια είναι αδύνατο να διαπλατυνθούν, τα πολυώροφα κτίρια δεν μπορεί να χαμηλώσουν ενώ τα παλαιά κτίρια δεν μπορούν να «ξανανιώσουν». Τα εμπόδια όμως μπορεί και πρέπει να απομακρυνθούν.

Οι ενημερώσεις/επεξηγήσεις  των αρμοδίων προς τους κατοίκους δεν απαντούν στα ερωτήματα πλήρως . Αρκετά σχέδια  ή ενέργειες  είναι στο στάδιο επικαιροποίησης ή ολοκλήρωσης . Η ευχή όλων είναι ότι ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ μεταξύ αλλά και εντός των υπηρεσιών , ΔΕΝ θα χαθεί μέσα στις δαιδαλώδεις και νεφελώδεις γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Μετά την πρόσφατη τραγωδία στην Ανατολική Αττική προκύπτει το συμπέρασμα ότι κάτοικοι και αρχές είχαν γνώση των προβλημάτων που προκαλούσαν τα διάφορα εμπόδια, οι αυθαίρετες κατασκευές, ο αποκλεισμός οδών διαφυγής. Δεν έκαναν όμως τίποτα. Δεν έκαναν τίποτα καθώς εκτίμησαν ότι οι αντιδράσεις που θα προκαλούσε η διάνοιξη οδών , η απομάκρυνση εμποδίων (φρακτών αυθαίρετων κατασκευών κλπ ) είχαν μεγαλύτερη αξία από τις δεκάδες ανθρώπινες ζωές και την ανυπολόγιστη υλική καταστροφή. Το ίδιο συνέβη και στον καταστροφικό σεισμό στην Αθήνα το 1999. Κατόπιν αποδείχθηκε ότι γνώριζαν για την επικινδυνότητα κτιρίων, αλλά και εκεί εκτιμήθηκε η αξία των αντιδράσεων μεγαλύτερη από την αξία των ανθρώπων που χάθηκαν ή τραυματίστηκαν.

Το ίδιο συμβαίνει και στην Παλαιά Πόλη. Όλοι γνωρίζουμε, όλοι βλέπουμε τι συμβαίνει γύρω μας, όλοι καταλαβαίνουμε. Είναι αδιανόητο να επιτρέψουμε να συμβεί κάτι αντίστοιχο για να εξυπηρετηθούν οιαδήποτε οικονομικά η άλλα συμφέροντα.