·         Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κέρκυρας Παναγιώτης Παπαδάτος αποτυπώνει σε περιεκτικό πλαίσιο τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβούλιου  τη χρονιά που πέρασε.

·         Ένας πολύτιμος χρόνος για το Δημοτικό Συμβούλιο Βόρειας Κέρκυρας με  26 προγραμματισμένες συνεδριάσεις εναλλασσόμενων τρόπων διεξαγωγής   (8  ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, 7 ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, 4 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΑΙ 7  αναβολή) , 289 προτεινόμενα θέματα  , 136 αποφάσεις, ( 107 ομόφωνες και  29 κατά πλειοψηφία )  και 4 ψηφίσματα.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Η χρονιά του 2020 που πέρασε χαρακτηρίζεται από την πρωτοφανή υγειονομική κρίση και τις αρνητικές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες.

Στη διάρκεια αυτής της δύσκολης χρονιάς, βάλαμε με τις αποφάσεις μας, τις βάσεις για το σχεδιασμό και την υλοποίηση βασικών έργων, που θα επιλύσουν διαχρονικά προβλήματα και θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας. Στηρίζουμε διαρκώς τις τοπικές κοινωνίες υλοποιώντας έργα και δράσεις που αφορούν την ποιότητα στην καθημερινή τους ζωή . Ταυτόχρονα, σχεδιάζουμε και υλοποιούµε σταδιακά µεγαλόπνοα έργα υποδοµών και άλλων δράσεων που θα ενισχύσουν τη μελλοντική προοπτική του τόπου µας.

Στην κατεύθυνση αυτή καταγράφονται τα ακόλουθα:

ΓΕΝΙΚΑ:

 

 • Την περίοδο που διανύουμε αλλά και όλη την προηγούμενη , το διακύβευμα ήταν και είναι : Η υποχρέωση της προστασίας του πρωταρχικού έννομου αγαθού που είναι η ζωή και κατά παραλληλία η προστασία της δημόσιας υγείας αφενός και  η κοινωνική αλληλεγγύη από την άλλη .

 

 • Η Πολιτεία εξ αιτίας των ειδικών περιοριστικών μέτρων επέβαλλε το προηγούμενο διάστημα  τη συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων  με τρεις τρόπους νόμιμους και δημοκρατικούς και δη  είτε διά ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών) είτε με τηλεδιάσκεψη (με κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο) είτε διά περιφοράς καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας.

 

 • Με τους ανωτέρω  τρόπους λήψης αποφάσεων και  με την τεχνολογία σύμμαχο  ούτε η Δημοκρατία βάλλεται, ούτε καταργείται το βασικό χαρακτηριστικό της που είναι ο διάλογος  ούτε φυσικά η γνώμη και άποψη των αιρετών περιορίζεται. Ισχυροποιείται δε το κυρίαρχο ζητούμενο της εποχής: « παραμένουμε ασφαλείς»  .

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

Χαρακτηριστικό της λειτουργίας του  η προσπάθεια να αντιδράσουμε όσο το δυνατόν πιο στοχευμένα και οργανωμένα λαμβάνοντας  αποφάσεις αναπτυξιακής προοπτικής , μακριά από τις παθογένειες που το μόνο που πετυχαίνουν είναι να ταλαιπωρούν την περιοχή μας αλλά και να μας πισωγυρίζουν.

 

Για τον σκοπό αυτό,  ανάλωσα και αναλώνω όσες δυνάμεις διαθέτω για να εξασφαλίσω σε κάθε βήμα στο έργο μας την ευρύτερη δυνατή συναίνεση και όλοι μαζί να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και εξέλιξη αυτού του τόπου, για το καλό όλων μας αλλά κυρίως  και των παιδιών μας. Σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτούνται ευρύτερες κοινωνικές συναινέσεις για να λυθούν χρόνια προβλήματα που άπτονται της καθημερινότητας και ως προς αυτό έχουμε αυξημένη ευθύνη όλοι, στο να είμαστε μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος.

 

 Πετύχαμε να σχεδιάσουμε, εντάξουμε, χρηματοδοτήσουμε και υλοποιήσουμε πολλά έργα που αναδεικνύουν τον Δήμο Βόρειας Κέρκυρας  και δρομολογούν την αναπτυξιακή προοπτική του. Τα έργα που σχεδιάζουμε και προωθούμε είναι σημαντικά ,αλλά υπάρχουν πολλά ακόμα που μπορούν και πρέπει να γίνουν. Στηρίζουµε διαρκώς τις τοπικές κοινωνίες υλοποιώντας έργα και δράσεις που αφορούν στην ποιότητα της καθημερινότητας. Ταυτόχρονα, σχεδιάζουµε και υλοποιούµε σταδιακά µεγαλόπνοα έργα υποδοµών που θα ενισχύσουν τη µμελλοντική προοπτική του τόπου µας.

Συνεχίζουμε  να εργαζόμαστε σκληρά, με την ίδια σοβαρότητα, επιμονή και αποφασιστικότητα, για ένα Δήμο όπως όλοι τον ονειρευόμαστε. Σε αυτή την προσπάθεια κανείς δεν περισσεύει.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

 Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το κυρίαρχο όργανο του Δήμου κι έχει γενική αποφασιστική αρμοδιότητα. Συμβάλλει στη λήψη αποφάσεων για την αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής του, την αντιμετώπιση τοπικών προβλημάτων, την υλοποίηση κοινωνικών δράσεων, την οικονομική ανάπτυξη και τη διοίκηση  του Δήμου εν γένει.

Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου διέπονται από διαφάνεια και από δημοκρατικές διαδικασίες, σύμφωνα με τον Δημοτικό Κώδικα, τον Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), τον Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης), τις εκάστοτε νομοθετικές ρυθμίσεις και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τη χρονιά που πέρασε, το Δημοτικό Συμβούλιο εργάστηκε με εγρήγορση, μεθοδικότητα, επιμέλεια  και συνέπεια προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις προς όφελος του δημότη-κατοίκου του δήμου μας. Η Αντιπολίτευση στα ως ανω πλαίσια και στην κατεύθυνση του πλουραλισμού των απόψεων εισηγήθηκε μια σειρά από  θέματα.  

Κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2020έως 31/12/2020:

 • Προγραμματισμένες συνεδριάσεις :26
 • ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ: 8,
 • ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: 7,
 • ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ: 4
 • αναβολή: 7 .
 • προτεινόμενα θέματα για συζήτηση-λήψη αποφάσεων: 289
 • Αποφάσεις συνολικά: 136
 • Αποφάσεις ομόφωνες: 107
 • Αποφάσεις κατά πλειοψηφία: 29
 • Ψηφίσματα: 4

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

Τα θέματα που απασχόλησαν το Δημοτικό μας Συμβούλιο αφορούσαν : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ/ καθαριότητα ανακύκλωση/ κυκλική οικονομία, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ / (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ), ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, πολιτική προστασία, Διοικητικά /οικονομικά θέματα, πολιτισμό, τουρισμό κ.λ.π.

 Μεταξύ των αποφάσεων/ψηφισμάτων  καταγράφονται τα :

 • Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κέρκυρας.
 • Ολοκληρωμένος στρατηγικός σχεδιασμός αγροτικής-δημοτικής- νομαρχιακής οδοποιίας
 • Λειτουργία Νηπιαγωγείου Πλάτωνα Νυμφών/ενοικίαση προς στέγαση νεοϊδρυθέντος Νηπιαγωγείου
 • Γενικά θέματα Παιδείας στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας
 • Προσωρινή στέγαση του 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Βόρειας Κέρκυρας
 • Διαδικασία στέγασης του 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Βόρειας Κέρκυρας μέσω ΚΤΥΠ ΑΕ στους Βελονάδες.
 • Πρόσληψη καθαριστριών σχολικών μονάδων/Αύξηση ωρών μερικής απασχόλησης τεσσάρων (4) καθαριστριών σχολικών μονάδων/απολυμάνσεις
 • Δημιουργία συμβουλευτικού σταθμού στη Βόρεια Κέρκυρα.
 • Ψήφισμα επί του άρθρου 93 του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και ενέργειας : Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας ενσωμάτωσης στην ελληνική νομοθεσία των οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και λοιπές διατάξεις».
 • Διαδικασία εύρεσης χώρου /κατασκευή ΣΜΑ.
 • Ολοκληρωμένος σχεδιασμός διαχείρισης απορριμμάτων.
 • Ορισμός τεχνικού ασφαλείας για τους εργαζόμενους του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας
 • Ψήφισμα για την ιστορική απόφαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων για τη ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
 • Σύσταση νέου νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Τουρισμού (επικαιροποίηση της 4-34 /29-10-2019 απόφασης ΔΣ)
 • Δωρεά παραχώρηση κτίσματος που στέγαζε την αποθήκη συν/σμού Καββαδάδων για στέγαση γραφείων του πολιτιστικού Συλλόγου
 • Έγκριση προϋπολογισμού 2020/αναμορφώσεις