Μετά από απόφαση του Δ/Σ του Συνδικάτου θα διεξαχθεί απολογιστική γενική συνέλευση .

Ως πρώτη ημερομηνία διεξαγωγής ορίζεται το Σάββατο 8 Αυγούστου και ώρα 18.30 στην ταράτσα του Εργατικού Κέντρου .

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας ορίζονται η 11η Αυγούστου , η 12η Αυγούστου και η 13η Αυγούστου ως 2η, 3η ,και 4η ημερομηνία διεξαγωγής της συνέλευσης την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο , σύμφωνα με το καταστατικό .

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

  1. Διοικητικός Απολογισμός 2019
  2. Οικονομικός Απολογισμός 2019
  3. Εκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
  4. Οικονομικός Προυπολογισμός 2020
  5. Σχέδιο Δράσης 2020
  6. Λήψη απόφασης για ορισμό ημερομηνίας διεξαγωγής αρχαιρεσιών και εκλογή εφορευτικής επιτροπής του συνδικάτου.