Δυστυχώς οι κάτοικοι της Κέρκυρας είναι ξανά στο ίδιο έργο θεατές όσον αφορά τη μη αποκομιδή των απορριμμάτων .

Σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται ξανά σε αρκετές περιοχές ενώ πολλά είναι τα παράπονα για μη αποκομιδή απορριμμάτων από κατοίκους και τοπικά συμβούλια στη Βόρεια Κέρκυρα και σε τουριστικές περιοχές ,καθώς έληξε και η σύμβαση του Δήμου με τον εργολάβο.

Οι περιοχές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη μη αποκομιδή είναι αρκετές .

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες που έχουμε αναδείξει το τελευταίο διάστημα ενώ νέες εικόνες έφτασαν στα γραφεία του START από τις περιοχές Καλάμι-Κουλούρα.

Δείτε τις σχετικές εικόνες :

Εικόνα με όγκους απορριμμάτων και από την κατάσταση στο χώρο του βιολογικού λίγο έξω από το χωριό της Κασσιόπης :

φωτογραφία από την ομάδα Τα παράπονα σου στο Δήμαρχο