Ένα σημαντικό άρθρο του Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου Καθηγητή Ανδρέα Φλώρου δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Τα Νέα την Τρίτη 02/08/2022 στο πλαίσιο του αφιερώματος-διαλόγου για τον ακαδημαϊκό χάρτη με τίτλο “Γιατί υπάρχουν σχολές χωρίς… πρωτοετείς”.

Μεταξύ άλλων ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου αναφέρει και τα εξής:

“Η φετινή ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα Πανεπιστήμια ευλόγως τροφοδοτεί την σφαίρα του δημόσιου διαλόγου με ερωτήματα περί της βιωσιμότητας των ακαδημαϊκών Τμημάτων στα οποία εισάγεται ένας πολύ μικρός αριθμός φοιτητών και φοιτητριών. Η συζήτηση αυτή έχει ενταθεί μετά την περσινή εφαρμογή του συστήματος της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής και προφανώς απασχολεί με ακαδημαϊκούς όρους και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, δεδομένου ότι υπάρχουν εν λειτουργία Τμήματά του που εντάσσονται στην παραπάνω ομάδα ακαδημαϊκών σχολών”.

“Συγκεκριμένα, κάποιες κρίσιμες παράμετροι που οδηγούν στο φαινόμενο της μη-κάλυψης των θέσεων εισακτέων ειδικά στα περιφερειακά Πανεπιστήμια εντοπίζονται στις ιδιαιτερότητες της δημογραφίας σε εθνικό επίπεδο, σε συνδυασμό με τον υψηλό πληθωρισμό θέσεων εισακτέων ειδικά στα κεντρικά Πανεπιστήμια, τα οποία συχνά έρχονται αντιμέτωπα με τις συνέπειες της διαχείρισης μεγάλου μεγέθους φοιτητικών ακροατηρίων. Παράλληλα, η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, αλλά και η δυσκολία εξεύρεσης (οικονομικά και χωρικά) προσιτής στέγης, καθιστούν μη-ελκυστική την προοπτική απομάκρυνσης των νέων από τις φυσικές τους εστίες προς την περιφέρεια για σπουδές”.

“Μια ακόμα παράμετρος είναι η έλλειψη ενός μακροπρόθεσμου εθνικού σχεδίου για την απασχόληση, το οποίο θα αναλάβουν εν συνεχεία τα Πανεπιστήμια να μετουσιώσουν σε σύγχρονα προγράμματα σπουδών που θα ανταποκρίνονται με πληρότητα στις αντίστοιχες επιστημονικές εξειδικεύσεις και επαγγελματικά προσόντα. Η σχεδίαση και υλοποίηση προγραμμάτων σπουδών σε τριτοβάθμιο επίπεδο εκπαίδευσης με οποιονδήποτε άλλον τρόπο ενέχει κινδύνους που σχετίζονται με την υπο-απασχόληση των πτυχιούχων και τη δυσκολία εύρεσης εργασίας, το brain-drain, αλλά και την στέρηση πολύτιμων επιστημονικών ειδικοτήτων για την υποστήριξη και ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας στους τομείς της εθνικής προτεραιότητας”.

Στην κατακλείδα του άρθρου ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου διαπιστώνει ξεκάθαρα ότι “ο εξορθολογισμός του χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί στην βάση λανθασμένων ερμηνειών και ελλιπών δεδομένων και χωρίς την ύπαρξη μιας στοχευμένης στρατηγικής για την απασχόληση“, και συνεπώς “οποιαδήποτε απόπειρα στην περίπτωση αυτή είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Με τα ερωτηματικά της κοινωνίας να μένουν αναπάντητα και την εικόνα του δημόσιου Πανεπιστημίου να δέχεται ένα ακόμα πλήγμα“.