Την 25/04/2019 και ώρα 11,30 π.μ.,στην αίθουσα συνεδριάσεων της πρώην Νομαρχίας Κέρκυρας,  ο υπ. Περιφερειάρχης Στέφανος Σαμοΐλης θα παρουσιάσει  τους υποψηφίους του ψηφοδελτίου για την Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων.