Η  ΧΟΡΩΔΙΑ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ  ενημερώνει  τα  Μέλη  της  ότι  λόγω  των  περιοριστικών  μέτρων, εξ  αιτίας  της  πανδημίας  του  κορωνοϊού, δεν  είναι  δυνατή  η  πραγματοποίηση  της  ετήσιας  τακτικής  Γενικής  Συνελεύσεως  που  γίνεται  τον  Ιανουάριο  κάθε  έτους.

Η  τακτική  Γενική  Συνέλευση  του  τρέχοντος  έτους  θα  πραγματοποιηθεί  μόλις  το  επιτρέψουν  οι  υγειονομικές  συνθήκες ,  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  των  αρμοδίων  Αρχών.

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  εύχεται  σε  όλα  τα  Μέλη  του  Σωματείου  ΚΑΛΗ  ΧΡΟΝΙΑ  με  υγεία, ειρήνη  και  πρόοδο.