Επιστολή προς τον Πρόεδρο της προσωρινής διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Κέρκυρας , Γιάννη Χαλικιόπουλο έστειλαν τα μέλη της διοίκησης από την παράταξη ΔΑΣ ζητώντας του να συγκαλέσει διοικητικό συμβούλιο που θα καθορίσει τα σχετικά με την Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων , την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και τις αρχαιρεσίες οργάνων.

Η επιστολή:

Συνάδελφε Πρόεδρε,

Εντελώς αδικαιολόγητα καθυστερήσατε να συγκαλέσετε το διοικητικό συμβούλιο για συγκρότηση σε σώμα και ως φαίνεται δεν έχετε καμία διάθεση να συγκαλέσετε το διοικητικό συμβούλιο που θα καθορίσει τα σχετικά με την Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων , την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και τις αρχαιρεσίες οργάνων.

Γι αυτό κάνοντας χρήση του άρθρου 19 παράγραφος 5 του καταστατικού του ΕΚΚ σας καλούμε όπως συγκαλέσετε άμεσα το Δ/Σ και μάλιστα όχι μετά  τις προβλεπόμενες απ το καταστατικό προθεσμίες με θέματα:

  1. Εγγραφή Σωματείων μελών στο ΕΚΚ
  2. Ελεγχος πρακτικών αρχαιρεσιών των σωματείων , νομιμοποίηση αντιπροσώπων κατάρτιση καταλόγου αντιπροσώπων.
  3. Καθορισμός ημερομηνίας και θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης αντιπροσώπων.
  4. Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη Εφορευτικής Επιτροπής.
  5. Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής αρχαιρεσιών

 

ΤΑ ΜΕΛΗ:

 

ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

 

ΚΡΑΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΜΑΖΗ ΕΛΕΝΗ

 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕΛΑΗΣ