Σύμφωνα με το δελτίο τύπου :

Κύριε Υπουργέ  ,

επανερχόμαστε σε παλαιότερο αίτημά μας  (τέλη 2014) προς την υπηρεσία σας για την αναδοχή (μακροχρόνια παραχώρηση ) του ιστορικού Φάρου των Αντιπάξων , στο Δήμο Παξών , ώστε να χρησιμοποιηθείως χώρος φιλοξενίας επιστημόνων , δεδομένου ότι το νησί των Αντιπάξων αποτελεί μέρος του δικτύου Ναtura2000, καθώς και ως πυροφυλάκιο κατά την αντιπυρική περίοδο .

Παράλληλα θα μπορούσε να καταστεί επισκέψιμος με την μορφή μουσείου ναυτικής  κληρονομιάς .

Οι φάροι μας  αποτελούν πυλώνα ασφάλειας για τη ναυτιλία αλλά και ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό στοιχείο των παράκτιων περιοχών της χώρας μας .

Με την έννοια αυτή η παρουσία τους  συνδέεται με την ιστορία και την οικονομία του τόπου μας , στην οποία θα μπορούσε να συμβάλει και σήμερα  εάν αντί της εγκατάλειψης ανακαινιζόταν ώστε να εξυπηρετήσει τις προαναφερθείσες δραστηριότητες και ανάγκες .

Να σημειώσουμε ότι  η σημερινή κατάσταση του φάρου των  Αντίπαξων

είναι τέτοια που μας δημιουργεί έντονες ανησυχίες ακόμη και για την στατικότητα του κτιρίου .

Ο  Δήμος  αναλαμβάνει το κόστος των εργασιών συντήρησης που θα απαιτηθούν .