20/01 ξεκινά η προθεσμία υποβολής αιτήσεων δύο μονίμων θέσεων στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας.,

Διαβάστε την σχετική ανακοινωση:

 

 

Ξεκινά μεθαύριο 20 Ιανουαρίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων  ενδιαφερομένων για την πλήρωση δύο θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων οι οποίες προκηρύχθηκαν μέσω ΑΣΕΠ. Γενικότερα, προκηρύχθηκαν εκατοντάδες θέσεις, σε ό,τι αφορά το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας ωστόσο, αυτές αφορούν σε μία θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών καθώς και μία θέση, επίσης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Διοικητικού – Οικονομικού.

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 20 Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 7 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Η σχετική προκήρυξη δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 66/31.12.2021).

 

Σημ.: Προς υποβοήθηση, επισυνάπτεται και το σχετικό ΦΕΚ.