Σε τοποθέτηση και λειτουργία θερμοστηλών για την μέτρηση θερμοκρασίας των διερχομένων στις εισόδους των δημαρχιακών μεγάρων και κτηρίων δημοτικών υπηρεσιών προχώρησε ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

Πρόκειται για συσκευές μέτρησης θερμοκρασίας σώματος  υψηλής ευκρίνειας, ύψους 2 μ. οι οποίες ειδοποιούν αυτομάτως με χαρακτηριστικό ήχο όταν υπάρξει θερμοκρασία διερχόμενου πάνω από 37,6 βαθμούς.

Το εν λόγω μέτρο αποτελεί μια ακόμη προσπάθεια της δημοτικής αρχής για προστασία των εργαζομένων του Δήμου και των πολιτών που συναλλάσσονται με τις δημοτικές υπηρεσίες, στα πλαίσια προληπτικών μέτρων που εφαρμόζονται για  την πανδημία.

Οι θερμοστήλες έχουν ήδη τοποθετηθεί και λειτουργούν αποτελεσματικά στις εισόδους του Μαράσλειου Μεγάρου, στο Ιστορικό Δημαρχείο Σαν Τζιάκομο, στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών και στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων.

Η λειτουργία τους συμπεριλαμβάνεται σε συγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα covid και την κείμενη νομοθεσία.