Ο Δήμος Κέρκυρας προβαίνει στις παρακάτω

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

 

Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση εντός του οικισμού Γαστουρίου στη θέση: «Κατοχώρι προς Παχάτικα» σε τμήμα της δημοτικής οδού που παρουσιάζει ιδιαίτερο στένωμα, και από τις δύο πλευρές του δρόμου, ως και η στάθμευση στο υπόλοιπο τμήμα προς ελεύθερο χώρο στάθμευσης, σύμφωνα με την εγκεκριμένη κατά τα ανωτέρω κυκλοφοριακή μελέτη.

 

Το παραπάνω μέτρο, όπως προβλέπεται από την ανωτέρω εγκριτική απόφαση, θα ισχύσει από της τοποθετήσεως των προβλεπομένων εκ του ΚΟΚ ρυθμιστικών πινακίδων.