Δεν συζητήθηκε στην αποψινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το θέμα που αφορούσε στον «Κλεισθένη 1», έπειτα από αίτημα που υπέβαλαν στο Σώμα, τόσο οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφούσας, Νίκος Αναστασόπουλος, Γιώργος Ραιδεστινός, Νίκος Ράλλης και Γιώργος Καρύδης, όσο και οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης.

Όπως υπογραμμίστηκε, στη συζήτηση ενός τόσο σημαντικού θέματος για την τοπική κοινωνία θα πρέπει να είναι παρόντες οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων και για τον λόγο αυτό προτάθηκε να διεξαχθεί ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας με μοναδικό θέμα τον «Κλεισθένη 1».