Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη ΠΙΝ, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «2o Nymfes Waterfall Trail» το οποίο θα υλοποιηθεί στις 1 και 2 Απριλίου 2023, στις Νυμφές, διοργανώνει εκ νέου εκπαιδευτική εκδήλωση για μαθητές Δημοτικών σχολείων της Βόρειας Κέρκυρας, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Δ/νση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νυμφών.

Στόχος της εκπαιδευτικής  εκδήλωσης, η οποία θα υλοποιηθεί το Σάββατο 1 Απρίλη 2023 είναι, τα παιδιά να καλλιεργήσουν και να αποκτήσουν μέσα από βιωματικές δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και συνειδητοποίησης, μέσα από παιχνίδια και αφήγηση ιστοριών, αλλά και εργασίες απόκτησης γνώσεων και εξοικείωσης, μια νέα κουλτούρα για την υγιεινή διατροφή, για την προστασία του περιβάλλοντος και για τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα της Περιφέρειάς μας.

Είναι γνωστό ότι η παιδεία σφυρηλατεί αξίες και διαμορφώνει συνειδήσεις, βάζοντας θεμέλια για μια καλύτερη αυριανή κοινωνία. Ανάμεσα στους πυλώνες της εκπαίδευσης σημαντική είναι η έμπρακτη προσέγγιση γνώσεων στον στίβο της ζωής.

«Έχοντας ως κεντρικό άξονα τα παιδιά, τα οποία αποτελούν εγγύηση για ένα καλύτερο αύριο, σκεφτήκαμε να δώσουμε μια νέα προσέγγιση στην προσπάθειά μας να αναδείξουμε και να προωθήσουμε τα ιδιαίτερης διατροφικής αξίας προϊόντα της Ιόνιας Γης και όχι μόνο. Τα Ιόνια Νησιά δεν είναι μόνο τουρισμός. Έχουν μια πλούσια γκάμα παραδοσιακών προϊόντων, με ιδιαίτερες ευεργετικές ιδιότητες. Προϊόντα που είναι τα ίχνη του παρελθόντος, στη σύγχρονη ζωή του τόπου μας, διότι σε αυτά αποτυπώνονται οι ιδιαίτερες φυσικές και πολιτισμικές συνθήκες της περιοχής μας.» ανέφερε ο Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης ΠΙΝ κ. Νικόλαος Μουζακίτης.