Ο κ.Αλέξανδρος Παρίσης Πρόεδρος της ΠΕΔ-ΙΝ ενημερώνει για τις δράσεις
διαφήμισης, προβολής και προώθησης  των Ιονίων Νήσων στην Ιταλία που
πραγματοποιήθηκαν την περίοδο  Φεβρουάριος 2020-Σεπτέμβριος 2020
στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΠΕΔ-ΙΝ με το γραφείο δημοσίων σχέσεων
κας Ελένης Σαρικώστα “GREECE THERAPY”.

Παρά τα μεγάλα προβλήματα λόγω της πανδημίας, οι δράσεις  που έγιναν
έδωσαν ένα σημαντικό μήνυμα και υποστήριξαν την προσπάθεια
των επαγγελματιών του τουρισμού σε αυτή τη δύσκολη φάση.

Η συνέχιση τους με εντονότερο ρυθμό την επόμενη περίοδο αναμένεται
να συνδράμει την προσπάθεια για αποκατάσταση των τουριστικών
δραστηριοτήτων σε υψηλότερα επίπεδα την επόμενη χρονιά.