Με ανακοίνωση της η ΕΓΕΣΥΚ ζητά από το Π.Σ. την θέση του για το ζήτημα ένταξης της Κέρκυρας στην Α’ Προβληματική ζώνη.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση:

Τον Οκτώβριο του 2020 πέρασε μια τροπολογία στην οποία οι Περιφεριακές Ενότητες της Ζακύνθου, της Λευκάδας και της Κεφαλληνίας ενταχτήκαν στις Α΄ άγονες και προβληματικές περιοχές του ΠΔ 131/87 (Ν.4737/2020, αρθ. 40). Εκτός της τροπολογίας, έμεινε η Π.Ε. της Κέρκυρας και αποτελεί πλέον το μόνο νησί της 6ης ΥΠΕ, το οποίο βρίσκεται εκτός των ευεργετικών διατάξεων.

Παρά του ότι η νομοθεσία αναφέρει (Ν.2071/1992, αρθ.69, παρ.11)

Περιοχές όπου οι κοινωνικές, γεωγραφικές, συγκοινωνιακές και οικιστικές συνθήκες συνιστούν αποδεδειγμένα αντικίνητρο για την κατάληψη θέσεων ιατρικού δυναμικού στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας ή τους 24ωρης ετοιμότητας υγειονομικούς σταθμούς, μπορεί με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να χαρακτηρίζονται ως προβληματικές και άγονες περιοχές. Περιοχή με την έννοια της διατάξεως αυτής μπορεί να θεωρηθεί ολόκληρος νομός ή ξεχωριστά πόλη ή χωριό που είναι έδρα νοσοκομείου ή κέντρου υγείας ή υγειονομικού σταθμού 24ωρης ετοιμότητας. Οι άγονες και οι προβληματικές περιοχές διακρίνονται σε Α’ και Β’ κατηγορίας. Κατηγορίας Α’, είναι οι περιοχές όπου οι συνθήκες που ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ως κριτήρια για το χαρακτηρισμό τους, παρουσιάζονται ιδιαίτερα οξυμένες”.

Ο αποκλεισμός της Π.Ε. Κέρκυρας από την Α΄ Προβληματική Ζώνη δημιουργεί ερωτηματικά στο τι τη διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα Ιόνια Νησιά σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές, γεωγραφικές, συγκοινωνιακές και οικιστικές συνθήκες.

Η ύπαρξη μάλιστα του Νοσοκομείου της Καλαμάτας στη συγκεκριμένη ζώνη (το οποίο ανήκει στην ίδια Υγειονομική Περιφέρεια) ή νησιών, όπως είναι η Μύκονος και η Σαντορίνη, αυξάνουν την πεποίθησή μας για άνιση μεταχείριση, τόσο των πολιτών της Π.Ε. Κέρκυρας, όσο και του Συστήματος Υγείας.

Ταυτόχρονα, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα υποστελέχωσης των νησιωτικών περιοχών, η Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής με πρόεδρο τον Βουλευτή Δωδεκανήσου Κο Κόνσολα ανακοίνωσε σειρά συμπληρωματικών κινήτρων, τα οποία προτίθεται να καταθέσει προς ψήφιση στη βουλή.

Α΄ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ

Τα κίνητρα που δόθηκαν στους μόνιμους Ιατρούς στις περιοχές αυτές ήταν διοικητικά, οικονομικά και επιστημονικά.

Συγκεκριμένα:

Διοικητικά

 • Δυνατότητα μετάθεσης σε κενή οργανική θέση μετά την πάροδο της πενταετίας.

Η κενούμενη θέση προκηρύσσεται 6 μήνες πριν την κένωσή της και η μετάθεση πραγματοποιείται μέσα σε ένα χρόνο από τη συμπλήρωση της πενταετίας. Δηλαδή, υπάρχει μεσοδιάστημα 18 μηνών για την κάλυψη της θέσης.

 • Πολλαπλασιασμός της προϋπηρεσίας με συντελεστή 1.3 μετά την πάροδο 7ετιας στην προβληματική περιοχή.

Οικονομικά

 • Κλιμακούμενη προσαύξηση του βασικού μισθού ανάλογα με τα χρόνια παραμονής στην προβληματική περιοχή (αρθ. 30 παρ.8, Ν. 1397/1983).

Για τη συμπλήρωση του πρώτου χρόνου υπηρεσίας, δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αναδρομικά για όλο τον πρώτο χρόνο.

Για τη συμπλήρωση του δεύτερου χρόνου, είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) αναδρομικά για όλο τον δεύτερο χρόνο.

Για τη συμπλήρωση του τρίτου χρόνου, σαράντα τοις εκατό (40%) αναδρομικά για όλο τον τρίτο χρόνο.

Για κάθε ένα συμπληρωμένο χρόνο, μετά τα τρία χρόνια, είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) αναδρομικά.

Επιστημονικά

 • Πέντε (5) ημέρες, επιπλέον, επιστημονική άδεια τον χρόνο για συμμετοχή σε προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης σε περιφερειακά Νοσοκομεία, η οποία αποζημιώνεται.

Στους γιατρούς που συμμετέχουν στα προγράμματα αυτά καταβάλλονται έξοδα κίνησης και εκτός έδρας αποζημίωση.

Στους γιατρούς που συμμετέχουν στα προγράμματα αυτά, χορηγείται βεβαίωση συμμετοχής, η οποία αποτελεί στοιχείο κρίσης και αξιολόγησης κάθε γιατρού.

 • Κατά προτεραιότητα εγκρίνονται οι εκπαιδευτικές άδειες για εξειδίκευση.

Χορηγούνται κατά προτεραιότητα έναντι των γιατρών των Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας μη προβληματικών περιοχών, οι εκπαιδευτικές άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.1397/1983.

 • Οι γιατροί Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας των προβληματικών περιοχών επιδοτούνται από το Νοσοκομείο που υπάγονται με χρηματικό ποσό.

Για συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια, όταν έχει εγκριθεί ανακοίνωσή τους ή έχουν προσκληθεί για ομιλία.

Για τη δημοσίευση επιστημονικών εργασιών και γενικά, την προβολή επιστημονικών τους δραστηριοτήτων σε Ελληνικά ή ξένα επιστημονικά περιοδικά

 

Β’ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ

Τα κίνητρα που έχει αυτή τη στιγμή η Π.Ε. Κέρκυρας και αφορούν τους μόνιμους Ιατρούς.

Οικονομικά

 • Κλιμακούμενη προσαύξηση του βασικού μισθού ανάλογα με τα χρόνια παραμονής στην προβληματική περιοχή. (αρθ. 30 παρ.8, Ν.1397/1983).

Για τη συμπλήρωση του πρώτου χρόνου υπηρεσίας, οκτώ τοις εκατό (8%) αναδρομικά για όλο τον πρώτο χρόνο.

Για τη συμπλήρωση του δεύτερου χρόνου, δέκα πέντε τοις εκατό (15%) αναδρομικά για όλο το δεύτερο χρόνο.

Για τη συμπλήρωση του τρίτου χρόνου, είκοσι τοις εκατό (20%) αναδρομικά για όλο τον τρίτο χρόνο.

Για κάθε ένα συμπληρωμένο χρόνο, μετά τα τρία χρόνια, είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) αναδρομικά.

 

 

Προτάσεις Κόνσολα

Οι προτάσεις αυτές, παρότι βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση και αφορούν όχι μόνο το μόνιμο Ιατρικό Προσωπικό αλλά, επιτέλους, ειδικευομένους και Νοσηλευτές, είναι κυρίως οικονομικά.

Συγκεκριμένα:

Διοικητικά

 • Διπλασιασμός της προϋπηρεσίας για βαθμολογική εξέλιξη

 • Επιπλέον μοριοδότηση για τις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ (δεν αφορά τους Ιατρούς)
 • Έναρξη ειδικότητας εκτός επετηρίδας για όποιον έχει υπηρετήσει 18 μήνες σε νησιωτική και δυσπρόσιτη περιοχή (αφορά τους ειδικευόμενους)

Οικονομικά

 • Αφορολόγητο επίδομα στέγης (350 ευρώ περίπου)
 • Επίδομα αγόνου περιοχής (περίπου 400 ευρώ μεικτά)
 • Δωρεάν εισιτήρια για τους υπηρετούντες

 

Παρουσιάζουμε πίνακα με τα κίνητρα, τα οποία δίνει η Α΄ προβληματική περιοχή σε σχέση με τις προτάσεις Κόνσολα, οι οποίες αφορούν ΟΛΕΣ τις νησιωτικές περιοχές.

 

 

Α ΠροβληματικήB΄ ΠροβληματικήΠροτάσεις Κόνσολα
ΔιοικητικάΔιοικητικάΔιοικητικά
Δυνατότητα μετάθεσης μετά από 5 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας (Προκηρύσσεται η θέση 6 μήνες πριν την κένωσή της και από τη συμπλήρωση της 5ετίας η μετάθεση πραγματοποιείται μέσα σε

ένα χρόνο).

  
Πολλαπλασιασμός προϋπηρεσίας με συντελεστή 1.3 μετά την πάροδο 7ετιας για

βαθμολογική εξέλιξη.

 Προσμέτρηση χ2 της προϋπηρεσίας για βαθμολογική εξέλιξη.
  Επιπλέον μοριοδότηση για τις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ.
  Έναρξη ειδικότητας εκτός επετηρίδας για όποιον έχει υπηρετήσει 18 μήνες σε νησιωτική και δυσπρόσιτη

περιοχή.

ΟικονομικάΟικονομικάΟικονομικά
Κλιμακούμενη αύξηση του βασικού μισθού ανάλογα με τα χρόνια παραμονής στην προβληματική περιοχή

(στη τετραετία η

Κλιμακούμενη αύξηση του βασικού μισθού ανάλογα με τα χρόνια παραμονής στην προβληματική περιοχή

(στη τετραετία η

Επίδομα στέγης (αφορολόγητο περίπου στα 350 ευρώ)

κλιμακούμενη αύξηση φτάνει το 50%, όπου και διατηρείται όσο χρονικό διάστημα υπηρετεί ο Ιατρός στην Α

προβληματική ζώνη).

κλιμακούμενη αύξηση φτάνει το 25%, όπου και διατηρείται όσο χρονικό διάστημα υπηρετεί ο Ιατρός στην B΄

προβληματική ζώνη).

 
  Επίδομα αγόνου (Περίπου 400 ευρώ).
  Δωρεάν εισιτήρια για τους υπηρετούντες.
ΕπιστημονικάΕπιστημονικάΕπιστημονικά
5 ημέρες επιπλέον επιστημονική άδεια τον χρόνο για συμμετοχή σε προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης σε περιφερειακά Νοσοκομεία, η οποία

αποζημιώνεται.

  
Κατά προτεραιότητα εγκρίνονται οι

εκπαιδευτικές άδειες για εξειδίκευση.

  
Επιδότηση από το Νοσοκομείο για συμμετοχή σε Διεθνή συνέδρια όταν

έχει εγκριθεί εργασία ή είναι ομιλητής.

  

 

 

Είναι φανερό από τον παραπάνω πίνακα, η ανωτερότητα των κινήτρων που έχει η Α΄ Προβληματική Ζώνη από την Β΄ όχι μόνο στα οικονομικά αλλά κυρίως στα διοικητικά και επιστημονικά κίνητρα, ενώ οι προτάσεις Κόνσολα αφορούν συμπληρωματικά κίνητρα για τις νησιωτικές περιοχές ανεξαρτήτως αν ανήκουν σε κάποια ζώνη.

Ανάλυση της σημερινής κατάστασης

 

 

Διαδικασία προκήρυξης μονίμων θέσεων Ιατρών ΕΣΥ.

Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (Α.Π. Γ4α/Γ.Π.οικ. 39417)

 • Κάθε υποψήφιος δύναται να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση για το σύνολο των προκηρυγμένων θέσεων της ειδικότητας του ανά φορέα και με ανώτατο όριο πέντε (5) φορείς (νοσοκομεία ή Κ.Υ.) μίας (1) μόνο Διεύθυνσης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.), δηλώνοντας υποχρεωτικά και τη σειρά προτίμησής τους.
 • Μέσω της τελικής μοριοδότησης και κατάταξης επιλέγεται από το Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής ο πρώτος υποψήφιος στον πίνακα για κάθε θέση. Η επιλογή γίνεται ως εξής: επιλέγονται ισάριθμοι με τον αριθμό των προκηρυγμένων θέσεων με βάση την σειρά κατάταξης από την μοριοδότηση, ως πρώτοι – ένας για κάθε θέση, όπως προκύπτει από το άρθρο
 • Στην περίπτωση που υποψήφιος στους τελικούς πίνακες αξιολόγησης έχει καταταγεί πρώτος σε περισσότερες από μία (1) θέσεις, τότε έχει το δικαίωμα από την ανάρτηση του τελικού πίνακα να επιλέξει με αίτησή του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερολογιακών ημερών τη θέση που επιθυμεί, διαφορετικά τοποθετείται στη θέση που έχει δηλώσει ως πρώτη στη σειρά προτίμησης.
 • Η δήλωση αποδοχής μιας (1) θέσης είναι υποχρεωτική για όλους τους διοριστέους και ισοδυναμεί με αυτοδίκαιη παραίτηση από τη διεκδίκηση των άλλων θέσεων που κρίνονται από το ίδιο Συμβούλιο.

Η σημασία της επιλογής Νοσοκομείων κατά σειρά προτεραιότητας από τον υποψήφιο:

 

Από τις προκηρύξεις των τελευταίων 5 ετών έχει φανεί ότι η σειρά προτεραιότητας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος παίζει σημαντικότατο ρόλο στην τελική του απόφαση να εργαστεί στον συγκεκριμένο φορέα δεδομένου ότι στην Π.Ε. Κέρκυρας δεν έχει επιλέξει κανένας Ιατρός να εργαστεί σε φορέα τον οποίο δεν έχει επιλέξει πρώτη η δεύτερη επιλογή.

 

 

Προκηρύξεις Γ2020, Α2021, Β2021 μετά τον Ν.4737/2020

Παραθέτουμε αναλυτικό συγκριτικό πίνακα των τριών τελευταίων προκηρύξεων έπειτα από την ένταξη της Λευκάδας, Κεφαλλονιάς και Ζακύνθου στην Α` προβληματική ζώνη (Ν.4737/2020 αρθ. 40) με περιοχές που ήταν, ήδη, στην Α` Ζώνη (Φιλιάτες, Καλαμάτα) τριτοβάθμια Νοσοκομεία της ίδιας ΥΠΕ (Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Χατζηκώστα και Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στα οποία δεν υπάρχουν κίνητρα) και του Νοσοκομείου της Κέρκυρας, το οποίο βρίσκεται στη Β΄ προβληματική ζώνη.

 

 

Θέσεις: Αναφέρεται ο αριθμός των θέσεων ανά ειδικότητα και βαθμό που προκηρύχθηκαν από κάθε Νοσοκομείο.

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος: Αναφέρεται ο αριθμός των υποψήφιων που δήλωσαν ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη θέση, ανεξαρτήτως σειράς προτίμησης.

 

 

Πρώτη προτίμηση: Αναφέρεται ο αριθμός των υποψηφίων που δήλωσαν το συγκεκριμένο Νοσοκομείο ως πρώτη επιλογή για τον διορισμό τους και κατά συνέπεια εκφράζει την επιθυμία του εκάστοτε ιατρού να εργασθεί στο συγκεκριμένο νοσοκομείο.

Πρώτη προκήρυξη έπειτα από την ένταξη της Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς και Λευκάδας στην Α΄ Προβληματική Γ20201 (Αντιστοιχία Νοσοκομείο, ζητούμενη θέση, συνολικός αριθμός Ιατρών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη θέση στο συγκεκριμένο Νοσοκομείο, Ιατροί που επέλεξαν το συγκεκριμένο νοσοκομείο ως πρώτο στις προτιμήσεις τους) Πηγή: Αυτοματοποιημένα αποτελέσματα 6ης ΥΠΕ2 (Πιν. 1)

 

Νοσοκομείο

(Πιν. 1)

ΘέσειςΕκδήλωση

ενδιαφέροντος

Πρώτη

Προτίμηση

Σχόλια
ΚεφαλλονιάΑναισθησιολογία Α 
ΛευκάδαΝεφρολογία Β21 
ΛευκάδαΠαιδιατρική Β65 
ΛευκάδαΠαθολογία Β32 
ΖάκυνθοςΧειρουργική Β144 
ΖάκυνθοςΠαθολογία Β10 
ΦιλιάτεςΑκτινολογία Β65 
ΚαλαμάταςΠαθολογία Β30 
ΚαλαμάταςΚαρδιολογία Β127 
ΠΓΝΙΑκτινολογία Β11 
ΧατζηκώσταΝεφρολογία Β22 
Πανεπ. ΡίοΑκτινολογία Β97 
Πανεπ. ΡίοΠαιδιατρικής Β32 
Πανεπ. ΡίοΝεφρολογία Β21 
Πανεπ. ΡίοΒιοπαθολογία Β106 

 

Δεύτερη προκήρυξη έπειτα από την ένταξη της Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς και Λευκάδας στην Α’ Προβληματική Α20213 (Αντιστοιχία Νοσοκομείο, ζητούμενη θέση, συνολικός αριθμός Ιατρών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη θέση στο συγκεκριμένο Νοσοκομείο, Ιατροί που επέλεξαν το συγκεκριμένο νοσοκομείο ως πρώτο στις προτιμήσεις τους) Πηγή: Αυτοματοποιημένα αποτελέσματα 6ης ΥΠΕ4 (Πιν. 2)

 

Νοσοκομείο

(Πιν.2)

ΘέσειςΕκδήλωση ενδιαφέροντοςΠρώτη ΠροτίμησηΣχόλια
ΚεφαλλονιάΑναισθησιολογία Α 
ΚεφαλλονιάΑναισθησιολογία Β 
ΚεφαλλονιάΠαθολογία Δ/τη21 
ΚεφαλλονιάΠαθολογία Α10 
ΚεφαλλονιάΠαιδιατρική Β (2 θέσεις )84 
ΛευκάδαΑναισθησιολογία Δ/τη22 

ΛευκάδαΑναισθησιολογία Α20 
ΛευκάδαΠαθολογία Δ/τη32 
ΛευκάδαΠνευμονολογική Δ/τη21 
ΛευκάδαΝεφρολογία Β 
ΛευκάδαΟρθοπεδική Β387 
ΖάκυνθοςΑναισθησιολογία Α 
ΖάκυνθοςΠαθολογίας Α 
ΖάκυνθοςΠνευμονολογία Α11 
ΖάκυνθοςΠαιδιατρική Α30 
ΖάκυνθοςΑκτινολογία11 
ΖάκυνθοςΝεφρολογία 
ΦιλιάτεςΠαθολογία Α32 
ΦιλιάτεςΜαιευτική Β114 
ΦιλιάτεςΟρθοπεδική Α163 
ΦιλιάτεςΑκτινολογία Α82 
ΦιλιάτεςΠαθολογική ΜΑΦ Α61 
ΦιλιάτεςΚαρδιολογία ΤΕΠ Α92 
ΚέρκυραςΑιματολογία Δ/τη53Ήδη υπηρετούντας
ΚέρκυραςΠαθολογία Δ/τη10Άγονη
ΚέρκυραςΠαθολογική ΤΕΠ Α (2 θέσεις)20Άγονη
ΚέρκυραςΝευρολογία Α31Ήδη υπηρετούντας
ΚέρκυραςΝεφρολογία ΑΆγονη
ΚέρκυραςΠνευμονολογία Α (2 θέσεις)111 υπηρετούντας – 1 άγονη
ΚαλαμάταςΟρθοπεδική ΤΕΠ Β71 
ΚαλαμάταςΠαθολογία ΤΕΠ Β 
ΚαλαμάταςΠαθολογία ΤΕΠ Α 
ΚαλαμάταςΧειρουργική ΤΕΠ Β61 
ΚαλαμάταςΧειρουργική ΤΕΠ Α10 
ΚαλαμάταςΠνευμονολογία Β   
ΚαλαμάταςΑναισθησιολογία Β20 
ΚαλαμάταςΠαθολογία Β (2 θέσεις) 
ΚαλαμάταςΑκτινολογία Β (2 θέσεις)41 
ΚαλαμάταςΠαιδιατρική Β (2 θέσεις)114 
ΚαλαμάταςΨυχιατρική Β10 
ΚαλαμάταςΟρθοπεδική Β247 
ΚαλαμάταςΓαστρεντερολογία Β53 
ΠΓΝΙΟγκολογία Β (2 θέσεις)77 
ΠΓΝΙΑναισθησιολογία Β (4 θέσεις)76 
ΠΓΝΙΑκτινολογία Α64 
ΠΓΝΙΠαθολογία Β (3 θέσεις)1410 
ΠΓΝΙΜΕΘ Β (4 θέσεις)214 
ΠΓΝΙΜΕΘ Δ/ΤΗ62 
ΠΓΝΙΝευρολογία Β74 
ΠΓΝΙΝεφρολογία Β22 
ΠΓΝΙΠαθολογική Ανατομική Β44 
ΠΓΝΙΡευματολογία Β11 
ΧατζηκώσταΑναισθησιολογία Α41 
ΧατζηκώσταΠαθολογία Α82 
ΧατζηκώσταΠαθολογία Β111 

ΧατζηκώσταΚαρδιολογία Β2111 
ΧατζηκώσταΑκτινολογία Β124 
ΧατζηκώσταΤΕΠ Β162 
ΧατζηκώσταΤΕΠ Α82 
ΧατζηκώσταΠαιδιατρικής Β128 
Πανεπ. ΡίοΜΕΘ Αναισθησιολογία Β21 
Πανεπ. ΡίοΓαστρεντερολογική Β43 
Πανεπ. ΡίοΠαθολογία Β (3 θέσεις)156 
Πανεπ. ΡιοΒιοπαθολογία Β 
ΚΥ Λευκίμμη

2 θέσεις

Γ.Ι ή Παθολόγο Β (2 θέσεις)10Άγονο
ΚΥ Αγ. Αθαν.

3 θέσεις

Γ.Ι ή Παθολόγο Α (3 θέσεις)112 άγονες θέσεις

 

 

 

 

 

Τρίτη προκήρυξη έπειτα από την ένταξη της Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς και Λευκάδας στην Α Προβληματική Β20215 (Αντιστοιχία Νοσοκομείο, ζητούμενη θέση, συνολικός αριθμός Ιατρών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη θέση στο συγκεκριμένο Νοσοκομείο, Ιατροί που επέλεξαν το συγκεκριμένο νοσοκομείο ως πρώτο στις προτιμήσεις τους) Πηγή: Αυτοματοποιημένα αποτελέσματα 6ης ΥΠΕ6 (Πιν. 3)

 

Νοσοκομείο

(Πιν.3)

ΘέσειςΕκδήλωση

ενδιαφέροντος

Πρώτη

Προτίμηση

Σχόλια
ΚεφαλλονιάΑναισθησιολογία Α11 
ΚεφαλλονιάΑναισθησιολογία Β10 
ΚεφαλλονιάΠαθολογία Α 
ΚεφαλλονιάΠαθολογία Β 
ΛευκάδαΝεφρολογία Β10 
ΛευκάδαΠαθολογία Α 
ΛευκάδαΑναισθησιολογία Δ/ΤΗ43 
ΛευκάδαΑναισθησιολογία Α10 
ΖάκυνθοςΝεφρολογία Α 
ΖάκυνθοςΠαθολογία Α 
ΖάκυνθοςΝευρολογία Δ/ΤΗ11 
ΚέρκυραΟρθοπεδική Α72Ήδη Υπηρετούντας
ΚέρκυραΠαιδοψυχιατρική ΑΆγονο
ΚέρκυραΠαθολογία ΑΆγονο
ΚέρκυραΧειρουργικής Β60Αμφίβολη αποδοχή
ΦιλιάτεςΑναισθησιολογία Δ/ΤΗ11 
ΦιλιάτεςΑκτινολογια Α10 
ΚαλαμάταςΚαρδιολογία Β107 
ΚαλαμάταςΟυρολογία Β66 
ΚαλαμάταςΨυχιατρική Δ/ΤΗ33 
ΚαλαμάταςΠαθολογία ΤΕΠ Α10 
ΚαλαμάταςΓυναικολογία Β55 
ΚαλαμάταςΠαθολογία Δ/ΤΗ43 
ΚαλαμάταςΠαθολογία Α11 
ΚαλαμάταςΠαθολογία Β11 

ΚαλαμάταςΑκτινολογία Β10 
ΠΓΝΙΝευροχειρουργική Β32 
ΠΓΝΙΠαιδιατρική Β99 
ΠΓΝΙΠλαστική Χειρουργική Β22 
ΧατζηκώσταΠαθολογία ΜΕΘ Β83 
ΧατζηκώσταΧειρουργική ΤΕΠ Β116 
ΧατζηκώσταΧειρουργική Β156 
ΧατζηκώσταΑναισθησιολογία Β21 
Πανεπ. ΡίοΑναισθησιολογία Β20 
Πανεπ.ΡίοΑναισθησιολογία Α22 
Πανεπ. ΡίοΑναισθησιολογία ΜΕΘ Β 
Πανεπ. ΡίοΝευροχειρουργική21 

 

 

 

 

 

Συνολικές θέσεις που προκηρύχθηκαν ΜΕΤΑ την ένταξη στην Α’ προβληματική της Λευκάδας, της Κεφαλλονιάς και της Ζακύνθου, σε σχέση με την Κέρκυρα και σε σύγκριση με τους Φιλιάτες που ανήκει στην Α’ Προβληματική και μεγάλα Νοσοκομεία της 6ης ΥΠΕ (Αντίστοιχα Νοσοκομείο, Αριθμός προκηρυχθέντων θέσεων, εκδήλωση ενδιαφέροντος έστω και ενός Ιατρού για τις συγκεκριμένες θέσεις, Ποσοστό στις θέσεις που εκδηλώθηκε έστω από έναν υποψήφιο ενδιαφέρον επί του συνόλου των προκηρυχθέντων θέσεων, ποσοστό θέσεων που επιλέχτηκαν έστω και από έναν Ιατρό για το συγκεκριμένο Νοσοκομείο ως πρώτη επιλογή ανάμεσα στις προτιμήσεις τους.) 1 2 3 4 5 6 (Πιν.4)

 

Νοσοκομείο

Πιν. 4

Θέσεις που προκηρύχθηκανΕκδήλωση ενδιαφέροντοςΠοσοστόΠρώτη ΠροτίμησηΠοσοστό
Π.Ε Κεφαλληνίας11654.5%436.3%
Π.Ε. Ζάκυνθου11654.5%436.3%
Π.Ε. Λευκάδας131184.6%861.5%
Γ.Ν.-ΚΥ Φιλιάτων99100%888.8%
ΠΕ Κέρκυρας18950%422,2%
Γ.Ν. Καλαμάτας271970.3%1348.1%
ΠΓΝΙ2323100%23100%
Γ.Ν. Χατζηκώστα1313100%13100%
Πανεπ. Ρίο141285.7%1178.5%

 

Παρατηρήσεις

 1. Τα νοσοκομεία των νησιωτικών περιοχών είναι λιγότερο προτιμητέα από αυτά της ηπειρωτικής Ελλάδας τα οποία κατάφεραν να καλύψουν το σύνολο των ζητούμενων θέσεων τους με χαρακτηριστικά τα Νοσοκομεία των Ιωαννίνων που είχαν στο σύνολο των θέσεων που προκήρυξαν ενδιαφερόμενο που τα δήλωσε ως πρώτη επιλογή.
 2. Σε θέσεις που είχε αυξηθεί η ζήτηση λόγω της Πανδημίας κατάφεραν να έχουν όχι μόνο πολλαπλάσιους ενδιαφερομένους από τις ζητούμενες αλλά και να είναι σε αρκετούς η πρώτη επιλογή τους ΠΑΡΟΛΟ που διανύαμε τουλάχιστον ένα χρόνο μέσα στη κρίση. (Πιν. 5)

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (Πιν. 5)ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΘΕΣΗΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΠΡΩΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΓΝΙ05/02/2021Αναισθησιολογία Β (4 θέσεις)76
ΠΓΝΙ05/02/2021Παθολογία Β (3 θέσεις)1410
ΠΓΝΙ05/02/2021ΜΕΘ Β (4 θέσεις)214
ΠΓΝΙ05/02/2021Νευρολογία Β74
Χατζηκώστα05/02/2021Παθολογία Α82
Χατζηκώστα05/02/2021Παθολογία Β111
Χατζηκώστα05/02/2021Καρδιολογία Β2111
Χατζηκώστα05/02/2021ΤΕΠ Β162
Χατζηκώστα05/02/2021ΤΕΠ Α82
Πανεπ. Ρίο05/02/2021Παθολογία Β (3 θέσεις)156
Χατζηκώστα07/09/2021Παθολογία ΜΕΘ Β83
Χατζηκώστα07/09/2021Χειρουργική ΤΕΠ Β116

 

 1. Οι υπόλοιπες νησιωτικές με την ένταξή τους στην Α προβληματική ζώνη, εν καιρώ πανδημίας, κατάφεραν όχι μόνο να προσελκύσουν ιατρούς δυσεύρετων ειδικοτήτων ( όπως Παθολόγους, Πνευμονολόγους, Αναισθησιολόγους) αλλά και να είναι πρώτη τους επιλογή
 2. Το Νοσοκομείο της Κέρκυρας κατάφερε να έχει ενδιαφερόμενο στις μισές θέσεις από όσες προκήρυξε, ενώ ήταν πρώτη επιλογή στο ένα πέμπτο των θέσεων αυτών. Δεν κατάφερε να προσλάβει Παθολόγο (στον βαθμό μάλιστα του Επιμελητή Α δεν υπήρχε καν ενδιαφερόμενος, ούτε προσωπικό για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Από το σύνολο των θέσεων πρώτη επιλογή είχε από τους επικουρικούς οι οποίοι ήδη εργάζονται στο Ίδρυμα, ότι πρόσληψη έγινε αφορούσε ήδη υπηρετούντες, ενώ η θέση της Χειρουργικής στην οποία είναι υποψήφιος Ιατρός ο οποίος δεν υπηρετεί στο Γ.Ν. Κέρκυρας είναι αμφίβολο αν θα καλυφθεί (Barcode 3711 8868 54621)6
 3. Αντιθέτως τα νησιά που εντάχτηκαν στην Α προβληματική ζώνη, στη μέση της πανδημίας με ότι και αν συνεπάγεται, κατάφεραν όχι μόνο να προσελκύσουν ιατρούς δυσεύρετων ειδικοτήτων (όπως Παθολόγους, Πνευμονολόγους, Αναισθησιολόγους) αλλά και να είναι πρώτη τους επιλογή.
 4. Από τους πίνακες, επίσης, φαίνεται ότι τα Νοσοκομεία της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς παρά την ένταξή τους στην Α προβληματική ζώνη, να μην μπορούν να είναι ανταγωνιστικά σε σχέση με το Νοσοκομείο Λευκάδας και το Νοσοκομείο Φιλιατών τα οποία ναι μεν έχουν τα ίδια κίνητρα αλλά όχι τις ίδιες γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, κάτι το οποίο μας κάνει να πιστεύουμε ότι χρειάζονται περεταίρω παρεμβάσεις.

 

Η προϋπάρχουσα κατάσταση πριν τον Νόμο (2071/1992 αρθ.69 παρ.11)

Στους Πίνακες 6 7 και 8 παρουσιάζεται το σύνολο των θέσεων που προκηρύχθηκαν πριν την ένταξη των Π.Ε. Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας στην Α’

Προβληματική    Ζώνη   στην   πρώτη    προκήρυξη    του    2020    (ανά                           νοσοκομείο, προκηρυχθείσες θέσεις με αναλυτική τη σειρά προτίμησης των υποψηφίων7,8.

 

Ζάκυνθος

Πιν.6

ΑιτήσειςΠρώτηΔεύτερηΤρίτηΤετάρτηΠέμπτη
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ Β000000
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Β401111
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Β000000
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Β310110
ΜΕΘ Β 2 θέσεις410111
Καρδιολογια Β500032
Παιδιατρικη Β210001
Οφθαλμολογια Β521002

 

Επιλεξιμότητα : 77,7%

 

Προτίμηση Πρώτη : 44%

 

Λευκάδα

Πιν. 7

 ΠρώτηΔεύτερηΤρίτηΤέταρτηΠέμπτη
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ Β000000
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Β941202
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

Σ Β 2 θέσεις

502003
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Β22432130
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Β 2

θέσεις

600411
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Β1144031
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ Β1161400
Χειρουργική Β941202
Ψυχιατρική Β110000
Ουρολογία843100
Οφθαλμολογία831300

 

Επιλεξιμότητα : 92,3%

 

Πρώτη Προτίμηση : 58%

 

 

 

Κέρκυρα

Πιν. 8

 ΠρώτηΔεύτερηΤρίτηΤέταρτηΠέμπτη
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ Β000000
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Β310011
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Β301200
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Β1652117
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Β100010
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ Β312000
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Β211000
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ Β000000

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Β541000
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Β440000
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Β610120

 

 

Επιλεξιμότητα : 81,8%

 

Πρώτη Προτίμηση : 64%

 

 

Συγκεντρωτικός συγκριτικός πίνακας στον οποίον φαίνεται η διάφορα τόσο της επιλεξιμότητας, όσο και της πρώτης προτίμησης της κάθε Π.Ε. πριν και μετά τον αποκλεισμό της Κέρκυρας από την στην Α’ Προβληματική ζώνη (Π.Δ. 131/87) (Πιν.9)

 

Προ Ένταξης (Πιν.9)Δήλωσαν ενδιαφέρονΠρώτη ΠροτίμησηΜετά ΈνταξηςΔήλωσαν ενδιαφέρονΠρώτη προτίμησηΔιάφορα ενδιαφέρονΔιάφορα πρώτης

προτίμησης

Ζάκυνθος77,7%44%Ζάκυνθος54.5%36.3%-29,8%-17,5%
Λευκάδα92,3%58%Λευκάδα84.6%61.5%-8,69%+6%
Κέρκυρα81,8%64%Κέρκυρα50%22.2%-38,9%-65,3%

 

Παρατηρήσεις:

 1. Παρότι αφορά μόνο μια προκήρυξη και δεν μπορούν να βγουν ασφαλή συμπεράσματα (λόγω μη ύπαρξης αυτομοποιημένου συστήματος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων, προηγούμενων προκηρύξεων) λαμβάνεται υπ` όψιν όχι μόνο ο απόλυτος στατιστικός αριθμός αλλά και η επιμέρους σύγκριση στις προκηρυχθείσες κοινές ειδικότητες.
 2. Η μείωση που παρατηρείται στην Π.Ε. Ζακύνθου μετά την ένταξή της στη Α’ Προβληματική, αποδίδεται στο ότι η ένταξη έγινε 9 μήνες μετά την έναρξη της πανδημίας και ενώ είχαν προηγηθεί 2 προκηρύξεις, κυρίως, σε μεγάλα αστικά κέντρα. Το ότι είχαν, ήδη, δοθεί κίνητρα για συμμετοχή ιδιωτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, τα οποία παρόλο που δεν απέδωσαν, ίσως αποτέλεσαν ανασταλτικό παράγοντα για διεκδίκηση μόνιμης θέσης σε απομακρυσμένες περιοχές.
 3. Παρά ταύτα, τα κίνητρα φαίνεται να απέδωσαν τοπικά (σύγκριση των 3 τελευταίων προκηρύξεων) και αυτό γίνεται εμφανές εάν συγκριθούν οι υπόλοιπες Π.Ε., οι οποίες εντάχτηκαν στην Α’ Προβληματική με την Π.Ε. Κέρκυρας, η οποία φαίνεται να κατακρημνίζεται στις προτιμήσεις των Ιατρών, 22% μεσοσταθμική πρώτη προτίμηση ως τόπος εργασίας με μείωση 65% προ πανδημίας.
 4. Το αυξημένο ενδιαφέρον το οποίο παρατηρείται στην την Π.Ε. Λευκάδας, αποδίδεται εκτός των κίνητρων τα οποία δόθηκαν και στις γεωγραφικές της ιδιαιτερότητες.

 

Νησιά 2ης ΥΠΕ

Τα Νησιά τα οποία ανήκουν στην 2η Υγειονομική Περιφέρεια ανήκουν στις Άγονες και Προβληματικές περιοχές τύπου Α’, εκτός της Μυτιλήνης και της Ρόδου από το 1987. Τα κίνητρα που έχουν αυτές οι περιοχές είναι ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΙΔΙΑ με τις Π.Ε. Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου.

 

 

Οι Ιατροί που δήλωσαν το συγκεκριμένο Νοσοκομείο ως ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ στην Τελευταία προκήρυξη του 20219 της 2ης ΥΠΕ (Αντιστοιχία Νοσοκομείο , ζητούμενη θέση, Ιατροί που το είχαν πρώτο στις προτιμήσεις) (Πιν. 10)

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

(Πιν.10)

ΘΕΣΗΠΡΩΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ Α ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 101
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ 111
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ 122
Γ.Ν.-Κ.Υ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 101
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 131
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ 147
 

 

Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

Β ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

(με εμπειρία στις λοιμώξεις) 15

1
Μ.Ε.Θ. 160
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 100
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 171
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 181
Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»

Β ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 180
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 170
Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ

Α ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ

Μ.Α.Φ. 192
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 171
Γ.Ν.-Κ.Υ ΚΥΘΗΡΩΝ «ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ» Α ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (με εμπειρία στον Αξονικό Τομογράφο)

18

 

2

Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» Α ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 18

 

1

Γ.Ν.-Κ.Υ ΝΑΞΟΥ

Α ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 101
ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 20

2

 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 214
Γ.Ν.-Κ.Θ.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ Α ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 152
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 221
Γ.Ν. ΚΑΡΠΑΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ»

Α ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 15

 

0

Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» Α ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 18

 

1

Γ.Ν.-Κ.Υ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ»

Α ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 183
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 151

 

Παρατηρήσεις:

 1. Παρόλο που αφορά μόνο την τελευταία προκήρυξη του 2021, έχοντας διανύσει 18 μήνες πανδημίας και έχοντας γίνει ήδη 5 προκηρύξεις μόνιμων θέσεων από τον 2/2020, παρατηρούμε ότι όχι μόνο όλα τα Νοσοκομεία που ανήκουν στην Α’ Προβληματική έχουν ενδιαφερόμενους Ιατρούς, αλλά και η συντριπτική πλειοψηφία αυτών έχει ενδιαφερόμενο που την έχει δηλώσει ως πρώτη προτίμηση.
 2. Αξιοσημείωτο είναι ότι από το σύνολο των νησιών που ανήκουν στην Α’ ζώνη μόνο ένα Νοσοκομείο δεν μπόρεσε να είναι πρώτη επιλογή και αυτό αφορούσε την ειδικότητα της Παθολογίας.
 3. Τα 2 νησιά που δεν ανήκουν στην Α’ Ζώνη (Μυτιλήνη και Ρόδος) φαίνεται να δυσκολεύονται στο να είναι ανταγωνιστικά με τα υπόλοιπα νησιά τα οποία έχουν τις ίδιες γεωγραφικές ιδιαιτερότητες.

 

Σύγκριση των Κέντρων Υγείας των άγονων και προβληματικών περιοχών της 2ης ΥΠΕ στην τελευταία προκήρυξη του 20219 με την πρώτη προκήρυξη του 20213 η οποία ήταν και η μοναδική για την ΠΦΥ της 6ης ΥΠΕ (Πιν.11)

 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ

(Πιν. 11)

 

ΘΕΣΗ

 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ

ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
Κ.Υ. ΙΟΥΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 2311
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 2430
Κ.Υ. ΜΥΚΟΝΟΥΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ 2551
ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 2651
Κ.Υ. ΜΗΛΟΥΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 2432
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2732
Κ.Υ. ΠΑΡΟΥΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 2651
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ 2552
Κ.Υ. ΠΑΤΜΟΥΙΑΤΡΙΚΗΣΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 28

32
Π.Π.Ι. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ   ή

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 26

10
Π.Π.Ι. ΣΙΦΝΟΥΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 2441
Κ.Υ ΑΓΡΟΥ

– ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (3 θέσεις)11
ΚΥ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (2 θέσεις)10

 

Παρατηρήσεις:

 1. Φαίνεται σαφής υπεροχή των ΚΥ των άγονων και προβληματικών περιοχών της 2ης ΥΠΕ, τόσο στην επιλεξιμότητα, όσο και στην επιλογή τους ως τόπος εργασίας, σε σχέση με τα ΚΥ της Κέρκυρας παρόλο που οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες είναι δυσμενέστερες σε αυτά.
 2. Παρόλο που στα ΚΥ Κέρκυρας έγιναν μαζικές προκηρύξεις (5 παθολόγοι – Γενικοί Ιατροί) υπήρχε μόνο ένας ενδιαφερόμενος γι’ αυτή τη θέση, πράγμα που μας ωθεί στο συμπέρασμα ότι ίσως να μην είναι ικανή από μόνη της η μαζική προκήρυξη κενών θέσεων για προσέλκυση Ιατρικού προσωπικού.

 

Συμπεράσματα

Έπειτα από την ένταξη των υπόλοιπων Ιονίων στην Α’ προβληματική Ζώνη φαίνεται ότι οι Υπηρεσίες Υγείας της Π.Ε. Κέρκυρας να κατακρημνίζονται στις προτιμήσεις των Ιατρών. Χαρακτηριστικά, η επιλεξιμότητα της ως πρώτη προτίμηση η οποία μεταφράζεται ως επιθυμητός τρόπος εργασίας να είναι περίπου 1 Ιατρός ανά 5 προκηρυσσόμενες θέσεις.

Ο δείκτης αυτός της πρώτης επιλογής είναι ο σημαντικότερος δείκτης, ο οποίος πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν. Να σημειώσουμε ότι την τελευταία 5ετια ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ Ιατρός διορισμό στην Π.Ε. Κέρκυρας μη έχοντας την, ως Πρώτη ή Δεύτερη επιλογή.

Από τους πίνακες φαίνεται ότι η Π.Ε. Ζακύνθου και η Π.Ε. Κεφαλληνίας, με την ένταξή τους στην Α’ Προβληματική, ενώ συγκριτικά με την Π.Ε. Κέρκυρας κατάφεραν να είναι σαφώς πιο ελκυστικές τόσο σε προσέλκυση “δυσεύρετων ειδικοτήτων”, όσο και στην επιλεξιμότητα τους ως πρώτη επιλογή, αδυνατούν όμως να ανταγωνιστούν την Π.Ε. Λευκάδας ή το Νοσοκομείο – Κ.Υ. Φιλιατών.

Πιθανή εξήγηση αυτού μπορεί να είναι οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες των περιοχών αυτών, η έλλειψη ενημέρωσης των Ιατρών για την ένταξη τους στις ευεργετικές διατάξεις του Π.Δ. 131/87 ή η ανάγκη παροχής περαιτέρω κινήτρων στις συγκεκριμένες περιοχές.

Από την τελευταία προκήρυξη της 2ης ΥΠΕ, φαίνεται ότι οι περιοχές οι οποίες είναι ενταγμένες στις διατάξεις του Π.Δ. 131/87 να υπερτερούν των περιοχών οι οποίες δεν είναι ενταγμένες, κάτι που μας οδηγεί στην πεποίθηση της επάρκειας των κινήτρων της Α’ προβληματικής, ενώ μια ευθεία σύγκριση με την Π.Ε. Κέρκυρας μας απογοητεύει.

Η μαζική προκήρυξη θέσεων (Α 2021) στην Π.Ε. Κέρκυρας (5 θέσεις Γενικών Ιατρών

– Παθολόγων) η οποία κατέληξε με μόνο έναν ενδιαφερόμενο, μας δείχνει ότι από μονή της η τακτική των μαζικών προκηρύξεων χωρίς πρόσθετα κίνητρα ίσως να μην είναι ικανή να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Προτάσεις

 

 

 • Άμεση ένταξη της Π.Ε. Κέρκυρας στο Π.Δ. 131/87

Λόγω των γεωγραφικών συνθηκών, του τρόπου πρόσληψης Ιατρών στο ΕΣΥ και της μη ανταγωνιστικότητας της Π.Ε. Κέρκυρας με τα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου, επιβάλλεται η Π.Ε. Κέρκυρας να ενταχτεί στην Α’ προβληματική περιοχή ούτως ώστε να μπορέσει να παρέχει ΑΜΕΣΑ εν όψει των επικείμενων προκηρύξεων Διοικητικά, Οικονομικά και Επιστημονικά κίνητρα.

Η μη ένταξή της είναι δεικτική πρωτοφανούς αδιαφορίας εφόσον βρίσκεται ΣΤΗ ΠΙΟ ΔΥΣΜΕΝΗ θέση όχι μόνο ανάμεσα στα υπόλοιπα Νησιά του Ιονίου, όσο και συγκριτικά με τα άγονα νησιά της 6ης ΥΠΕ σε ό,τι αφορά την επιλεξιμότητά της από Ιατρικό προσωπικό.

Η κοστολόγηση των κίνητρων αυτών ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 180 ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ θέσεων δεν ξεπερνάει τις 75.000 και βαραίνουν τον κρατικό προϋπολογισμό (αύξηση του επιδόματος Β’ ζώνης σε Γ’ και υπολογισμός παρακολούθησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων το προηγούμενο έτος).

 • Περαιτέρω κίνητρα σε δεύτερο χρόνο

Η πρόταση Κόνσολα, η οποία συζητιέται στη διαρκή επιτροπή, ενώ βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση σε ό,τι άφορα την αύξηση των αποδοχών των υπηρετούντων σε νησιώτικες περιοχές και κινήτρων σε παραϊατρικό προσωπικό, αφορά ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ των νησιωτικών περιοχών και υπολείπεται τόσο σε Διοικητικά, όσο και σε Επιστημονικά κίνητρα.

Η ένταξη της Π.Ε. Κέρκυρας σε μια τέτοια νομοθετική ρύθμιση δεν θα έλυνε το πρόβλημα διότι θα εξακολουθούσε να υπολείπεται λόγω των Διοικητικών και Επιστημονικών ευεργετημάτων που θα είχαν οι άλλες περιοχές οι οποίες εντάσσονται στο Π.Δ. 131/87 και στις προτάσεις Κόνσολα.

Αντιθέτως…

η ένταξη της Π.Ε. Κέρκυρας στις άγονες και προβληματικές περιοχές της ζώνης Α’ με την ήδη υπάρχουσα Νομοθεσία (Ν.2071/1992 αρθ.69 παρ.11) προβλέπει αυτά τα κίνητρα τόσο σε τοπικό επίπεδο, όσο και σε άλλες επαγγελματικές κατηγορίες που υπηρετούν την Υγεία στο ΕΣΥ.

Με το ίδιο ή άλλο όμοιο προεδρικό διάταγμα μπορεί να θεσπίζονται ειδικά οικονομικά, υπηρεσιακά ή ηθικά κίνητρα για την προσέλκυση ιατρών στις θέσεις των νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας ή Υγειονομικών Σταθμών 24ωρης εφημερίας, που έχουν την έδρα τους στις περιοχές αυτές. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής μπορεί να εφαρμόζονται και σε άγονες ειδικότητες ιατρών ή άλλων κλάδων προσωπικού κατά περιοχή με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών.

 

Πηγές

1        https://www.moh.gov.gr/articles/newspaper/proslhpseis-diorismoi/iatroi-kladoy-e-s-y/ egkriseis-prokhrykseis-anakoinwseis/7683-egkrish-gia-prokhryksh-thesewn-eidikeymenwn- iatrwn-toy-kladoy-e-s-y?fdl=17910

2            https://www.dypede.gr/2020/10/09/ana%cf%81%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf

%80%ce%b9%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%b1-mh-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce

%b4%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%88%ce%b7%cf

%86%ce%b9%ce%bf%cf%84%ce%b7-2/

%83%ce%b7%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce

%b1%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b7%ce%bc%ce%ad%ce%bd%cf%89%ce

%bd-%ce%ba%ce%b1%cf%84/

%A3%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CF%89%CF%84%CE

%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF

%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-2.pdf

%A3%CE%A5%CE%93%CE%9A%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE

%99%CE%9A%CE%91_%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%95%CE

%A3%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91.pdf