Όπως φαίνεται στο παρακάτω έγγραφο η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Μερόπη Υδραίου σε επιστολή της είχε ζητήσει τη σύμφωνη γνώμη των μελών του ΔΣ , προκειμένου να διεξάγονται “δια ζώσης” οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα .

 

Φαίνεται μάλιστα να προτείνει το χώρο του Παλαιού Δημαρχείου στο San Giacomo, καθώς  η αίθουσα στο Μαράσλειο  Μέγαρο δεν τηρεί τις προδιαγραφές.