Εκδηλώσεις στην Κέρκυρα

Έκθεση «Οι Σέρβοι στην Κέρκυρα» - Στο Λατινικό Παρεκκλήσι