Η Εκκίνηση καλεί σε εκδήλωση με θέμα:

ΠANΔHMIA, NEOΦIΛEΛEYΘEPIΣMOΣ KAI KOINΩNIKEΣ ANTIΣTAΣEIΣ

ΠAPAΣKEYH 30/10 ΩPA 6MM EPΓATIKO KENTPO KEPKYPAΣ

OMIΛHTEΣ:
BAΣIΛEIOY MIΛTOΣ, ANAΠΛ. KAΘHΓHTHΣ ΠNEYMONOΛOΓIAΣ ANTΩNAKHΣ MANOΣ, ΠPOEΔPOΣ EΓEΣYK MAΛAXA EΛENH , EKΠAIΔEYTIKOΣ MEΛOΣ ΣEΠE
ΔIOPΓANΩΣH :
EKKINHΣH – APIΣTEPO ΔHMOKPATIKO METΩΠO (H AIΘOYΣA ΘA YΠOΔEXΘEI MEXPI 50 ATOMA, ME OΛA TA AΠAPAITHTA METPA ΠPOΣTAΣIAΣ. ΘA THPHΘEI ΩΣ EK TOYTOY AYΣTHPH ΣEIPA ΠPOTEPAIOTHTAΣ ΓIA TO KOINO.
H EKΔHΛΩΣH ΘA KAΛYΦΘEI KAI ME live streaming AΠO TH ΣEΛIΔA THΣ EKKINHΣHΣ ΣTO Facebook)