Για άλλη μια φορά η παρούσα δημοτική αρχή απέδειξε την αδυναμία της να χειριστεί και να οργανώσει μια τόσο σημαντική λειτουργία, την προμήθεια δηλαδή όλων των απαραίτητων για την κάλυψη των αναγκών σε τρόφιμα, που έχουν οι παιδικοί σταθμοί του νησιού. Έτσι, από την αρχή του μήνα έχουν αρχίσει να εμφανίζονται προβλήματα στην τροφοδοσία των παιδικών σταθμών και τα παιδιά να μένουν χωρίς συσσίτιο. Και φυσικά τις ελλείψεις αυτές δε θα μπορούσαν να καλύψουν οι χορηγίες των επιχειρηματιών.

Άλλο ένα περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε τόσα άλλα, για να καταδείξει την ανικανότητα των παρούσας δημοτικής αρχής να διαχειριστεί το δήμο.

Για να λυθεί ένα πρόβλημα, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά από την αδιαφορία και έλλειψη οργάνωσης της δημοτικής αρχής, επιλέχθηκε η διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, προκειμένου να τροφοδοτηθούν οι παιδικοί σταθμοί έστω και καθυστερημένα.

Όμως, η τακτική της απ’ ευθείας ανάθεσης δημιουργεί άλλο μεγάλο πρόβλημα, που αφορά τη διαφάνεια, καθώς δε διασφαλίζει αντικειμενικά κριτήρια στην επιλογή της εταιρείας τροφοδοσίας.

Ως ΕΚΚΙΝΗΣΗ θεωρούμε τα ζητήματα της παιδείας, της υγείας και του πολιτισμού πρώτης προτεραιότητας. Η δημόσια λειτουργία των αντίστοιχων τομέων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ποιοτική και δίκαιη παροχή των δημόσιων αυτών αγαθών.