Δυνάμει του απο 31η Μαΐου 2021 του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Α.Ο. Κέρκυρα, συγκαλείται Γενική Συνέλευση την 26η Ιουνίου 2021 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ. στις δημοτικές εγκαταστάσεις στο Φαληράκι.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του σωματείου μας

2.Τροποποίηση καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σύμφωνα με το άρθρο
78 του Αστικού Κώδικα με το Νόμο 4726/2020.

•Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια μέρα και ώρα 11:00 π.μ.

•Σημείωση: Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας από τον COVID-19 έτσι
όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της πολιτικής προστασίας