Μια ακόμη εκπαίδευση απο το ΕΚΑΒ Κέρκυρας ολοκληρώθηκε στο Γυμνάσιο Λύκειο Κασσιωπης!!

Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ: Επενδύουμε στην νέα γενιά και εμπλουτίζουμε τις γνώσεις των παλιών!!